دارستان و لەوەڕگاکێ نجار-ی سەر بە پاوە-ی ئێرشان گێرت

هیزی وێرەگاوە تا بەئارۆ دارستان و لەوەڕگاکێ دەگاو نجار-ی سەر بە پاوە-ی ئێرشان گێرتەن و ئێرەکە تا بەئارۆ نەکوشیانەوە و زیانش بە دەیان هکتارێ جە دارستان و لەوەڕگاکان یاونان.

جە هیزی وێرەگاوە تا بەئارۆ دارستان و لەوەڕگاکێ سەردەری سەر بە دەگاو نجار-و شارو پاوە-ی جە هەرێمو هەورامانی ئێرشان گێرتەن.
سەرەڕاو هەوڵ و تەقەلاو هاموڵاتیانو دەگاکێ، بەڵام ئێرەکە تا بەئارۆ کۆنترۆڵ ەکریان و نەکوشیانەوە و بەهۆکارشەوە دەیان هکتارێ جە دارستانەکەی و لەوەڕگاکێ دەگاکێ سوتێنێ و زیانی فرەش بە ژیوگەی یاوان.
گومان هەن ئێرەکە بە ئەنقەست نربابۆ دارستانەکاوە و کاربەدەستێ ئێرانی کەمتەرخەمێنێ جە ئەوەکوشنای ئێرەکەیەنە.

ئێساڵ چەنڎین جارێ دارستانەکێ هەرێمو هەورامانی ئێرشان و گێرتەن و سوتێنێ و سەدان هکتارێ جە دارستانەکان زیانی فرەشان پنە یاوان. جە چەنڎ ڕوێ ویەردەنە دارستانەکێ دارستانەکێ بوزین و مرخیل-ی ەر بە پاوە-ی ئێرشان گێرتەبێ و دمایی چەنڎین ڕوان جە هەوڵ و تەقەلای، هیزی هەینی ئێرەکە کۆنترۆڵ کریا و کۆشیابێوە، بەڵام سەرەڕاو ئانەیە سەدان هکتارێ جە دارستانەکان سوتێ و دلێنەشیێ.
هاموڵاتیێ هەرێمەکە فرە جارێ بە گومانێنێ جە ئەوەکەوتەی ئێرەکا و پەیوایشان ئانەن کە بە ئەنقەست ئێر منریۆنە دارستانەکاوە و ڕەخنەشان جە دەسەڵاتو ڕژێمو ئێرانی هەن کە دەمودەست هەوڵ پەی ئەوەکوشنای ئایرەکەی نمڎۆنە و فرە جارێچ ئاسەنگیێ پەی هاموڵاتیان دروست مەکەرۆنە کە هەوڵ پەی کنترۆڵ کەردەی و ئەوەکوشانی ئێرەکەی مڎانێ.