سۆزدار ئاڤێستا: لۋای و ئەۋەگێڵای گەریلای پەی شەنگالی شکۆدار بێ

سۆزدار ئاڤێستا، ئەندامەو کۆماساو سەرۆکایەتی گردی کەجەکەی ئاشکراش کەردەن: گلێرگەی ئێزیدی بە پرۆسێۋی مێژووییەرە دەرباز بۆنە و ئیتر یاۋان ئاستو زانابییەی، وێ ژیۋنای و وێ پارێزنای و بنیاتنیای وێش.

سۆزدار ئاڤێستا، ئەندامەو کۆماساو سەرۆکایەتی گردی کۆما جڤاکێن کوردستان ـ کەجەکەی، باسش جە ئەۋەکێشیای گەریلای جە شەنگالی کەردەن و واتەنش: «لۋای جەوانا پەی ۋەرۆ ماشینەکا گەریلای جە سەروەختو ئەۋەکێشیایشا جە شەنگال و داۋاکەردێشا پەی ئەۋەمەنێشا و گرەۋای و هەڵسی خەڵکو شەنگالی پەی گەریلاکا فرە واتادارەن. بەڵام گەرەگەن ئا جەوانێ بە هەمان وشیاری بۋاچان، جەی دمای چەنی وێما و ئێزیدخانی پارێزنمێ و ستاتۆ وێما بەدەست ۋزمێ و مسۆگەرش بکەرمێ. پەی ئانەیە بیاۋا پا ئامانجەیە، پێویستەن دلێ هێزەکا پارێزنایەنە یاگێ بگێرانە».

سۆزدارە، جە ئەڎابیەی ڕێبەری ئاپۆیش پیرۆز کەردەن و واتەنش: « گەرەکەن، کورد جە هەر چوار بەشو کوردستانی پەی ئازادی ژیۋای وێشا و ڕێبەر ئۆجالانی و پەرەدای بە مدرامانی، جە ساڵەو ۲۰۱٨ی کارا کۆشش بکەرانە و بکەرانەش بە ساڵەو شکست دای فاشیزمی».

سۆزدارە، ئاماژەش بە لۋای گەریلای پەی شەنگالی جە ۲۰۱٤ نە و پارێزنای ئێزیدییەکا جە چەتەکا داعشی دان و ۋاتەنش، « سەرەڕا ئانەیە ئێزیدیەکێما پارێزنێ، بە پا بنەماو هزر و فەلسەفەو ئازادی ڕێبەر ئاپۆی گلێرگەشا ڕێکماۋست و مەزنارە پێشا. بەتایبەتی ژەنی ئێزیدیێ ئیرادە و باۋەڕیش پنە دریاۋە و قارەمانانە ڕووبەڕوو داعشی مدراۋە و وێش ڕێکۋست. ئانێچە وەختێۋەنە بێ، گلێرگەو ئێزیدی پانەیە نامۆ بێ و ڕا بە ژەنێ ئازادێ و چەک هۆرگرێ نەدێ».

سۆزدار ئاوێستا، داۋاش جە ئێزیدیەکان هەندەرانی کەردەن گێڵاۋە زێد و وارو ۋێشا و بەشداری جە ڕێکۋستە و پارێزنای و ئاۋنەڎانیش ‌بکەرانە و ئاشکراچش کەردەن،« ئەۋەکێشیای گەریلا جە شەنگال پەی پارێزنای ئێزیدیەکا بیەن و کەی شەنگاڵ ئاتاجو گەریلای بۆنە دیسان کریۆ پێش گێڵاۋە. با هیچ کەس و لایەنێۋ بە هەڵە شیکاری پەی ئەۋەکێشیای گەریلای نەکەرۆنە، چونکە گلێرگەی ئێزیدی بە پرۆسێۋی مێژووییەرە دەرباز بۆنە و ئیتر یاۋان ئاستو زانابییەی و وێ ژیۋنای و وێ پارێزنای و بنیاتنیای وێش».

 سۆزدار ئاڤێستا، ئەندامەو کۆماساو سەرۆکایەتی گردی کۆما جڤاکێن کوردستان ـ کەجەکەی، جە دمایەنە، ماچۆنە، « لۋای و ئەۋەگێڵای گەریلای پەی شەنگالی شکۆدار و قارەمانە بێ. پۆکەی جە کەسایەتی گەریلاکا شەنگالیەنە سڵام و ستاییش و سپاس پەی سەرجەم گەیلاکا کیانمێ کە دژ بە دوژمنی ۋنەکۆشیای مەزنشا کەردەن ».