پلاتفۆرموو هۆرام-ی: جەدەستدای خەندانی، کەریمی و ئەمینی خەسارێوی گەورەن

پلاتفۆرموو هۆرام-ی سەروەشیش جە خانەوادێ و کەسوکارو هەر یەرە شەهێدە ژیوگەپارێزەکێ هەورامانی (موختار خەندانی، یاسین کەریمی و بلال ئەمینی) کەرد و گیان بەختکەردەیشان بە خەسارێوی گەورە بەنامێ کەردەن.

دەسەو ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی پەیامو پەرسەی و سەروەشیش جە خانەوادێ و کەسوکارو هەر یەرە شەهێدە ژیوگەپارێزەکێ هەورامانی (موختار خەندانی، یاسین کەریمی و بلال ئەمینی) کەردەن و سەرەڕاو ستاییشکەردەی کۆشای و خەباتی مەدەنیشان، گیان بەختکەردەیشان بە خەسارێوی گەورە بەنامێ کەردەن.

پەیامەکەو پلاتفۆرموو هۆرام-ی:

هەواڵ و گیان جەدەستدای ئازیزا گەل و نیشتمانی، وەڵاتپارێزا و ژیوگەدۆسا وەڵاتی (موختار خەندانی، یاسین کەریمی و بلال ئەمینی) جە ناخوو دڵیماوە خەمبارێ و دڵگرانێش کەردیمێ. جەدەستدای ئی وەشەویسا بە تایبەت پێسەو پارێزەرا ژیوگەو هۆرامانی و وەڵاتی خەسارێ گەورەن پەی خەلکوو هۆرامانی و کوردستانی. هەرچی بواچمێ و بنویسمێ نمەتاومێ باسوو فیداکاری، ئینسانیەت و وەڵاتپارێزیشا بکەرمێ. ڕاسا، ئی ئازیزێ جە خانەوادەکا شمەنە گەورێ بیێ، بەڵام ئارۆ بیێ بە ڕۆڵێ گرد خانەوادێوی نیشتمانپەروەری و بیێ بە ئۆلگوو گرد ئینسانێوی وەڵاتپارێزی و هاموەخت بیێ بەڕێوە پەی یاوای بە ژیوایە ئازاد و نیستمان سۆزی.

ئێمە پێسەو پااتفۆرموو هۆرام-ی، سەرەڕاو سەرەوەشی جە شمە ئازیزا، بە شانازیەوە تەماشەو زەحمەتیتا پەی پەروەردە و پەنەیاونای ئی ئینسانە بەرزا مەکەرمێ. کەردەوەو ئی شەهیدا نیشانێ پاکی و وەڵاتپارێزی ئا یاگێ نیشانە مدۆ کە چەنەش گەورێ بیەنێ. خەمتا بە خەموو وێما وینمێ و چەنی ئازارەکاتا مژیومێ. دڵنیەنمێ کە گەلەکەما تا ژیوای مەنەبۆ نامێ ئی وەشەوەیسا جە دڵشانە مازاۆوە. ئیمەیچ  پێسەو پڵاتفۆرموو هۆرام-ی پەیمانما تازە کەرمێوە کە پەی ئاسوودەیی ڕۆحوو ئا شەهیدا بە ئاوەدانکەردەیۆ وەڵاتی و پارێزنای ژیوگەی رۆحشا پەی هەمیشەی سۆز مازمێوە. هاموەخت جە گەلەکەیما بەگردی و بە تایبەت خەڵکوو هۆرامانی داواکارێنمێ کە بە درێژەداو ڕاو ئی ئازیزا ئاواتوو نەیارا ژیوگەی و ئاشتی بنیا چاڵی.