“خەرمانە گەورە” چاپ و وەڵاو کریاوە

“خەرمانە گەورە” سەمەروو ۱٨ ساڵان جە زەحمەتوو «سوبحان ئه‌مینی» چاپ و وەڵاو کریاوە و ئاوما دلێ بازاروو کتێبی.

“خەرمانە گەورە” سەمەروو ۱٨ ساڵا زەحمەتوو کاک سوبحان ئه‌مینی خەلکوو دەگاو هانەگەرمڵە شاروو پاوه-ی چاپ و وەڵاو کریاوە و ئاوما دلێ بازاروو کتێبی.
بە پاو هەواڵوو پاوەپرێسی، “خەرمانە گەورە” کتێبێن بە ۱۳ پەلێ وەرواتە (وەڵینە) ڕازیان و سەرجەم ۵۷۴ پەلێن و زیاتەر جە ۵۰۰۰ مەسەلە هەورامیا (کەنایە، مەسەلێ، قسێ نەسەقێ و مۆچیاریێ) گێرۆنە وێ کە بە شیرینتەرین شێوە و بە هەورامیە پاراو و ڕەوان و ڕەسەن لەیەک دریەنێوە.

جه زوانوو نویسەر و ئامادەکار کتێبەکەی سوبحان ئه‌مینی زیاتەر  جەباره و کتێبەکەیش بواندێوه:

قەد٘یمی فەرماوۆ: “دەسی مانیا، بنیە سەروو لەمێ تێرێوە!”
چەنی عەرزوو سڵامی و ئەدەبی و وەشەویسیم پەی هام زوانە ئازیزەکام بە گرد٘ی و ڕاویاراو ڕاو فەرهەنگی بە تایبە. هەرگیز نامێش مەنیەو مزانی … بەڵکوو نامێش منیەو دەین، ئەرک، واجب، ورکە، ختوورە، بەشەکار، حەز، ئاوات، ئارەزوو و …

هەزاران هەزار سپاسێ و ستایشێ و شوکرانەوجاریێ لایقوو تاقانە کەسێوەنێ کە “ئاوەز” و “قەڵەم”ش کەرد٘ێ ئامیان تا ئینسان ژیوایە ئاسوود٘ە و پەڕ جە کەرامەت و پەڕ جە سەروەریش بۆ.

ئازیزا و وەشەویسا، خامە بە دەسا و خامە ڕەنگینا!

پەڕە دڵ وەشحاڵەنا کە شۆنەو زیاتەر جە ۱٨ ساڵا زەحمەتی سەرەمڕەی و شەونخوونیرە تاوام ئەرکێوە فرە ورد٘ی و گولانە دەرهەق بە گەورەیی شمەی ئازیزی و دەوڵەمەند٘ی فەرهەنگە تانپەڕەکەو وەڵاتیم (هەورامانی ئازیزی) بە گا باروو.

“خەرمانە گەورە” سەمەروو ۱٨ ساڵا زەحمەتیم بێ و ۱٨ ساڵێ عەمروو وێم بافتوو ئی هەرمانێ کەرد٘ کە یاگێ وێشەنە پێشکەشوو ئاوەزی بەرزیتا کەرووش.

فرەو وەختی زیای هەساراو وێرەگایم تەقڵە دان بە بەرئامای ڕۆجیاروو ساحبیوە و هیچ ئەرەویای مانیاییم نەکەرد٘ەن؛ چوون خزمەت بە وەتەنی، خزمەت بە فەرهەنگی، خزمەت بە مللەتی، خزمەت بە حەزوو حەزوازا تێر وارد٘ەیش نیا و پێسە مەکەو “خوێڕزگەی” وەش تام و لەزەتەنە و تا فرەتەر وەریش، فرەتەر تەژنەت بۆ و فرەتەر تاسێت کریۆ.

“خەرمانە گەورە” کتێبێن بە ۱۳ پەلێ وەرواتە (وەڵینە) ڕازیان و سەرجەم ۵۷۴ پەلێن و زیاتەر جە ۵۰۰۰ مەسەلە هەورامیا (کەنایە، مەسەلێ، قسێ نەسەقێ و مۆچیاریێ) گێرۆنە وێ کە بە شیرینتەرین شێوە و بە هەورامیە پاراو و ڕەوان و ڕەسەن لەیەک دریەنێوە.

دیارا هەرچیم زانان و هەرچیم تاوان، بێ خرێڵە و دەغێڵە کەرد٘ەنم و جە هیچ دڵسۆزیە و زەحمەتێ پەی یاونای سەمەروو ئی هەرمانێ، درێغیم نەکەرد٘ەن و ئەگەر کەم و کەسریش بۆ کە ئەسێح بێ کەم و کەسری نیا، هەر ئاند٘ەم پەی لێویان و داواو یارد٘ی و دەسگرۆیی کەروو جە شمەی ئازیزی پەی بێ عەیبتەر کەرد٘ەیش.

بە ئەرکوو سەروو شانەیش مزانوو جە گرد٘وو ئا ئازیزا کە چی ڕێنە مانیەیم چەنی و دەسبارشا دانێ، دەس وەشی و یانەئاوای گەرم و گوڕشا چەنە کەروو و پەنەشا واچوو ئی سامانە ئینسانیە پێشکەشوو باڵای ئازیزیشا بۆ.

دیسان تەوافوو دەسوو گرد٘وو ئا ئازیز و وەشەویسا کەروو کە هەر ئیسە تا ئامای بازاروو کتێبەکەی بە کەرەم و گەورەیی مۆبەتم چەنی مرمانا.

دەسوو گرد٘یتا ماچ کەروو و ئێسە ئێتر مانیایم سەیاوە و ڕەحەت سەرە منیەوە، چوون تاوام نەختێ عێوەازاو زەحمەتەکا ئەد٘ێم دەووە و ئیسە ڕەنگا ئێتر فرە قەرزاروو سوورەهەراڵەی و چنووری و بەرزەڵنگی و بۆژانەی نەبوو!

ئەگەر عەمر وەفاش کەرد٘ە ۹ کتێبێتەرم ئاماد٘ێ چاپینێ و ئیشەللا خەڵاتوو بەرویریانەو هەورامانیشا کەروو.

چەنی هەزاران هەزار باقە ولاو وەشەویسی پەی شمەی نازاری.

سوبحان ئەمینی/ هانەگەرمڵە