داگیرکەران گوندەکانی گرێ سپی تۆپباران دەکەن

دەوڵەتی داگیرکەری تورک و چەتەکانی گوندەکانی گرێ سپی تۆپباران دەکەن.

دەوڵەتی داگیرکەری تورک و چەتەکانی گوندەکانی سلیپ، سۆفیان و قزەلی سەر بە گرێ سپی تۆپباران دەکەن.

ف.ق