بنەماڵە نەقشبەندیەکێ پەشتیوانیشان جە وەزیرو ڕۆشنویری کەرد

پەیوەست بە وانای جە وانگایەکانە بەزوانی هەورامی، بنەماڵە نەقشبەندیەکێ هەورامانی و کوردستانی پەشتیوانیشان جە وەزیرو ڕۆشنویری کەرد و وازیارێنێ بە وانای بە هەورامی ئا زوانە جە فەوتیای ڕزگار بکریۆنە.


جە دمای ئانەی جە ڕێکەوتو ٣٠ حوزەیرانو ساڵەو ٢٠٢١ی، حەمەو حەمەسەعیدی  وەزیرو ڕۆشنویری ھەرێمو کوردستان بەنوسیای ژمارە ٤٦، بە فەرمی داواش جە وەزارەتو پەروەردەو هەرمێو کوردستانی کەرد؛ تاوەکو زوانی هەورامی جە پارێزگاو هەڵەبجەیەنە بوانیۆنە و ئا داواکاریە جەلاو هەورامییەکاوە بەفراوانی پەشتیوانیش ونەکریا و دەیان ڕێکوزیێ و سەدان کەسایەتیێ بەشێوازێ جیێ جیێ بەشدارێ ئا پەشتیوانیەیە بیێ.
جە نوتەرین پەشتیوانیەنە بنەماڵە نەقشبەندیەکێ هەورامانی و  کوردستانی جە پەشتیوانینامێوەنە کە ئاڕاستەو حەمەو حەمەسەعیدی و ڕاوگردینیشان کەردەن، جە میانشەنە پەشتیوانیشان وێشان جە وەزیرو ڕۆشنویری و پێشنیارەکەیش پەی وانای بە زوانی هەورامی جە پارێزگاو هەڵەبجەی کەردەن و وازیارێنێ هەورامی جە فەوتیای ڕزگار بکریۆنە.


تەمامی وەڵاوکرایاکەو بنەماڵە نەقشبەندیەکێ هەورامانی و  کوردستانی:

ئێژا کاک حەمەو حەمەسەعیدی وەزیرو رۆشنویری و لاوانو هەرێمو کوردستانی، چەنی سڵامێ گەرمو برایانەی
ئێمە پێسە ئەنداماو بنەماڵە و پەیرەواو ڕێبازو عیرفان و تەسەوفو نەقشبەندی جە وەرکەوت و پانیشتو کوردستانی سپاس و پەنەزاناو پەشتیوانی وێما ئاراستەو شمەی ئێژای و کۆششکەرو نیشتمانپەروەری کەرمێ کە جگەم جە وەڵینەو خزمەتگوزاری نەتەوەیی و نیشتمانیتا سەرو داواو خەلکو هۆرامانی و هەستو دڵسۆزی و ئەمەکداری وێتا وەرانوەر بە خەباتی و وونەو بەناحەق مجیاو سەڎان جە ڕۆڵەکانو خەلکو هۆرامانی و بەشداری بێ نمونیشا جە شۆرشە یوە دما یوەکێ گەلو کوردی و باوەر بە حەقو ڕەواو فەرهەنگیشا بیەن. بەرێزتا پەی ئەوەژیوایو فەرهەنگی و پەروەردەو زوانو هۆرامی دژ بە ئاسیمیلە کەردەی و دلێنەشیەو ئی زوانە شیرین و قەڎیمیەیە جە جەور و زەمانو ناوەراوەری بەینو شێوەزارەکێ کە جە راستیەنە خزمەتێوە بنەرەتین پەی دەوڵەمەن تەر کەردەو زوان و فەرهەنگو نەتەوەکەیما، پی دەسپێشخەریە بێ نمونەتا و بە رەسمی داوا کەردەی جە ئێژا وەزیرو پەروەردەو هەرێمی کە زوانی هۆرامی جە هەرەسو جە بەینشیەی پارێزیۆ و جە قۆناغە بنەرەتیەکاو وانگەکاو هەڵەبجە و هۆرامانیەنە بوانیۆ. پێسە ئەرکێوی تاریخی و جوابو حەقو فەرهەنگی و نیشتمانی خەلکو ئێژاو هۆرامانی جە لایەنو حکومەتو هەرێمو کوردستانی بە رەسمی وەرچەم گیریۆ و پەسەن کریۆ.
ئاواتو تەمەن درێژی و سەرکەوتەیتا پەی موازمێ جە گرد بوارە خزمەتگوزاریەکانە بە گەل و نیشتمانی.

چەنی سپاسی، ئەنداماو بنەماڵەو نەقشبەندی جە وەرکەوتو پانیشتو کوردستانی