دوەمین کونفڕانسی نەتەوەیی مەریوان‌شناسی ساز بکریۆنە

بڕیارەن جە مەریوان، جە ڕودیارو (٦ و ۷)و مانگەو پاژەرەژو ۱۴۰۲ی وەرەتاوی، دوەمین کونفڕانسی نەتەوەیی مەریوان‌شناسی ساز بکریۆنە.

بە ئا جۆە کە کاناڵەو ئەنجومەنو ڕۆجیاری زانیاریشدان، بڕیارەن جە ڕودیارو (٦ و ۷)و مانگەو پاژەرەژو ۱۴۰۲ی وەرەتاوی، دوەمین کونفڕانسی نەتەوەیی مەریوان‌شناسی ساز بکریۆنە. 
شارو مەریوانی بۆنەو هەلی تایبەتی جوگڕافیایی، کەش‌وهەوا، دارستان و گژو گیوا و بیەو گۆمەو زرێبارێ جە نزیکیشەنە، هەر پاسە تایبەتمەندی دیاری ئینسانی، دەرفەتێ و تەوانایێ فرێ و وەرچەمێش بە نسبەتو شارەکاو پارێزگاو کوردستانی هەنێ، بەئی بۆنەوە و پەی خاستەر ئەژناسای باری زانستی ئی خاڵە ئەرێنیا، وستەی ڕوەو کاژەو زانستی بابەتەکەی، ئەنجومەنی فەرهەنگی -ئەدەبی مەریوانی بە هامڕایی و هامکاری ئێدارەو فەرهەنگ و ڕانموونی شاروو مەریوانی، زانکۆو کوردستانی و هەر‌پاسە ڕێکوزیایەکاو شارو مەریوانی، جە ڕۆدیارو ٦  و ۷و مانگەو پاژەرەژو ساڵەو ۱۴۰۲ی وەرانوەر بە ٢٦ و ٢٧و مانەگەو ٤و ٢٠٢٣ی، دوەمین کونفڕانسو مەریوان‌شناسی مبەرۆنە ڕاوە.
بە ئی بۆنەوە دەبیرخانەو دوەمین کونفڕانسو مەریوان‌شناسی، بانگەوازیش کەردەن جە پەیجۆرکارا، مامۆسایاو زانکۆی، نویسەرا و خامەبەدەسا... تا وتارێ و پەیجۆرەکا وێشا سەرو بنەما و خاڵە وەرچەمەکاو پێوەنیدار چنی بابەتو کونفڕانسی، سات و وەختی دیاری کریانە ڕەوانەو دەبیرخانەو کونفڕانسی بکەرانێ.

دەبیرخانەو دوەمین کونفڕانسوو مەریوان‌شناسی

‍ ‍