هەورامان چەرمەپۆش بی

هەورامان چەرمەپۆش بی

ۋارای ۋەروۍ دیمەنێ زەریفش بەخشان بە هەورامان و بەتایبەت شارو تەوێڵۍ.
جە فەسڵو زمسانی و بەتایبەت چلۍ زمسانییەنە ساڵانە جە هەورامان چنڎ جارێ ۋەروە ۋارۆنە و فرەترین ڕێژەێچ جە پانیشتو کوردستانی جە کەشاکاو تەوێڵۍ ۋارۆنە.
چنڎ رۊێن ۋرای ۋەرۋۍ دەسش پنەکەردەنەوە و جە ئیسەنە تیمەکاو شارەوانی جە تەوێڵۍـوە تا بەڵخە سەرقاڵێ پاک کەردەیۆ جادەوبانەکاو هەورامانیەنی تا هامۆشیۆ خەڵکی ئاسان  تەرە بۆنە.
ڕاوەبەرایەتیی هامۆشیۆ (هەڵەبجە)یچ ئاگادارو خەڵکیش کەردەنۆ؛ جە ئیسەنە تا متاوانۍ سەردانو هەورامانی بەتایبتی بەڵخە تا تەوێڵی نەکەرانۍ، تاوەکو تیمەکاێشا بتاوانۍ جادەوبانەکا پاکۍ بکەراوە جە ۋەروۍ و ئاسانکاری پەی هامۆشیۍ بکەرا.
هاموڵاتیۍ هەورامانی جە ئی فەسڵو سەردای و ۊەرۋێنە داواشا جە حکومەتی هەن، تا نەوتە و غاز و سۆتەمەنیشا پەی کیانۆنە، چونکە بە سۆتەمەنییەنە خەڵکانێو بە ناچاری پەناشا پەی داربڕیەی بەردەن و ئانێچە زیان بە ژیوگەی بیاونۆنە.