جە میراوا ٣٩ ئاۋەوەرێ پەی باڵندێ و ئاژەڵێ ناوچەکەی دروسێ کریێ

جە میراواو سەلاس و باوەجانی، جە دمای وشکبییەی هانێ چەمێ ناوچەکەی، بە هامکاری مەردومی ٣٩ ئاۋوەرێ پەی باڵندێ و ئاژەڵێ ناوچەکەی دروسێ کریێ تاوەکو جە تەژنەیی و بێئاۋی ڕزگارێ بکریانێ.

ئێساڵ وشکەساڵی و کەمئاۋی زۆرش پەی ژیوگەی و دارستانەکان ئاوردەن و ڕووبەڕوو وشکشبییەش کەردێنێوە. هامکات باڵندێ و ئاژەڵێ کۆیێ وەرو وشکبییەی هانێ و سەرچەمەکان، ئەگەرو فۆتیایشان هەن. پەی ئانەیە ئاژەڵێ و باڵندەک نەفۆتاینێ، 
جە شارچەو  میراوای سەر بە سەلاس و باوەجانی، بەهمکای مەردومی ٣٩ ئاۋوەرێ (حەوزچێ ئاۋێ) پەی باڵندێ و ئاژەڵێ ناوچەکەی دروسێ کریێنێ تاوەکو جە ڕاشانەوە جە تەژنەیی و بێئاۋی ڕزگارێ بکریانێ.