جە نۆسوڎە کۆڵبەرێو گیانش جەدەستدا

جە نۆسوڎە کۆڵبەرێو بەنامێ حەمید وەیسی کۆتەرە و گیانش جەدەستدا.

جە بەردەوامی تراژیدیاو کۆڵبەرانە، ئارۆ نیمەڕۆ جە بەرزاییەکانو میانو شارو نەوسوڎێ و شارو تەوێڵێ سەر بە هەرێمو هەورامانی کۆڵبەرێو کۆتەرە و گیانش جەدەستدا.
پەلیانەو سەلام پاوەی وەڵاوشکەردەنەوە، کۆڵبەرەکە نامێش (حەمید وەیسی)ن و خەڵکو دەگاو مەیڎان تفڵێ سەر بە (سەلاس و باوەجانی)ن و تەرمەکەش پەی تۆکاری پزشکی بریان پزیشک قانونی پاوەی.