جە شەڕەکان دەگانشینێو حەوزچێ ئاۋەوەرێش دروسێ کەردێ

جە شەڕەکان-و سەر بە شارچەو نەوسوڎێ دەگانشینێو وێبەخشانە حەوزچێ ئاۋەوەرێش پەی باڵندێ و ئاژەڵێ ناوچەکەی دروسێ کەردێ.

جە دەگاو شەڕەکانی کە سەر بە شارچەو نەوسوڎێ-ن، دەگانشینێو بەنامێ ”ئسحاق غەفاری“ وێبەخشانە حۆزچێ ئاۋەوەرێش پەی باڵندێ و ئاژەڵێ ناوچەکەی دروسێ کەردێنێ تاوەکو جە تەژنەیی و بێئاۋی ڕزگارێشان بکەرۆنە

یاگۍ یادئاوەریەن، ئێساڵ وشکەساڵی و کەمئاۋی زۆرش پەی ژیوگەی و دارستانەکان و ئاژەڵێ و باڵندێ هەورامانی و کوردستانی ئاوردەن و هانێ و سەرچەمەکێ فرێشان وشکێ بیێنێ ئانەیچە زیانی فرەشدان جە ژیوگەی و سروشتی و مەترسی دلێنەشیەو دارستانەکا و ئاژەڵێ و پەلەوەرەکان هەن، هە پەوکەی هاموڵاتیێ و ژیوگەپارێزێ جە دەگایێ و ناوچەکانە وێبەخشانە حوزچێ ئاۋێ پەی ئاژەڵێ و پەلەوەرەکان دروسێ مەکەرانێ تا جە دلێنەشیەی ڕزگارێشانێ بکەرانێ.