جۋانۍ ، جە دژو پېلان گێڵنای مېان نەتەۋەیی ڕاپېمای درێژ مەوڎا ڕێکوزانۍ

جمېەرو جۋانا شۊڕشگێڵی و ېەکێتی جۋانا شۊڕشگێڵی بە دروشمەو " جۋانۍ فېداکارۍ ڕابەر ئاپۊینۍ " پۍ شەرمەسارکەرڎەو گەلەکۊمەو مېان نەتەۋەیی ١٥ و شوباتی ڕاپېمایۍ درێژ مەوڎا ڕێک وزانە .

جمېەرو جۋانا شۊڕشگێڵی و ېەکێتی جۋانا شۊڕشگێڵی بە دروشمەو " جۋانۍ فېداکارۍ ڕابەر ئاپۊینۍ " پۍ شەرمەسارکەرڎەو گەلەکۊمەو مېان نەتەۋەیی ١٥ و شوباتی ڕاپېمایۍ درێژ مەوڎا ڕێک وزانە .

جۋانۍ جە ١٣و شوباتی دەس بە ڕاپېمای کەرانۍ .

ڕۊو ١٣ و شوباتی ڕاپېماکەی جە ڕاو حەلەب- ېۊ دەس پنەکەرۊو ھەتا دەگاو تل خەزالی ۋەردەوام بۊ .

ڕۊو ١٤ و شوباتی دوۋەم ڕۊو ڕاپېماکەی ، جە دەگاو تل خەزالی پۍ دەگاو شێرانی ۋەردەوام بۊ .

ڕۊو ١٥ و شوباتی ېەرەم ڕۊو ڕاپېماکەی ، جە دەگاو شێرانی پۍ کۊبانۍ ۋەردەوام بۊ

جۋانۍ شۊڕشگێڵۍ داواشا کەرڎ گرڎو جۋانا ۋەتەن پەرسۍ جە ڕاپېماکەېنە بەشڎارې با .

ھ.ئ