کاراتەکارێ پاوەی دەیان مدالێ تەڵێ، زیوێ و بڕونزێشان بەردێوە

زارۆڵە کاراتەکارێ پاوەی جە قارەمانیی کرماشانیەنە دەیان مدالێ تەڵێ، زیوێ و بڕونزێشان بەردێوە.

زارۆڵە کاراتەکارێ شارو پاوەو هەورامانی، بەشدارێ قارەمانیی (کوبودوکاراته)و پارێزگاو کرمانشان-یشان کەرد. جە قارەمانییەکەنە کە چنڎین تیمێ کاراتەی بەشدارێ بیێنۍ، زارۆڵە کوڕێ و کناچە کاراتەکارەکێ پاوەی سەرکەوتەی گەورەشان بەدەستوست و تاواشان دەیان مدالێ تەڵێ، زیوێ و بڕونزێ ببرانێوە.
 
ریزبەنڎی نامێ کارەتەکارەکان و ئا میدالێ کە بەدەسشان وستێنۍ:

ئیلیا ئیبراهیمی/ تەڵا
کارۆ ئازەری/ تەڵا
ئارسام ڕوحانی/ تەڵا
رامان تەیموری/ تەڵا
کسرا رەحمانی/ زیو
زەهیر سەلیم زاده/ زیو
ئارتین رۆستەمی/ زیو
ئابتین محەمەدی/ زیو
سەید کاردۆ حسینی/ زیو
ژیکان شاوەیسی/ زیو

هەرپاسە ئی کاراتەکارێچە مدالێ بوڕنزێشان بەردێنێوە:

پرهام کەیوانەفەڕ، عەلی ڕەزا سبحانی، اراد رحمانی، بارسین بهنام، سەید ویهان حوسینی، ئارشام رەسولی، راشد مورادی زاده، ئارشیا محەمەدپور، رامتین ۆستەمی، رادمێهر دلبرلوری، مانی حووسینی ،هێرش خالدی، ئیمان سەعیدی،کسرا میروانی، ئارشام رەسولی، یادگار بیابانی، محەمەدمەهدی مورادی، سوهێل جەبار، سەید سەدرا حوسنی خانەقاه، ئیمان حوسێنی، حسام خدامورادی، کاردوۆ خەسرەوی، رامان ئەمینی، ئەرمیا راوند.

یاگۍ باسکەردەیەن، جە قارەمانیەکەنە ٤٠٠ کارتەکارێ بەشدارێ بێنێ و سەرپەرشتیار و بارئاوەرو تیمو پاوەی زانا وەڵەبەگی بێ.