خانەقیننە بومەلەرزێۋە کۊت

شارو خانەقینو پانیشتوو کورڎسانیەنە بومەلەرزێۋە بەگوڕو ١.٣پلا بە پیمەرو ڕێختەری کۊت.

پانیشتوو کورڎسانیەنە و جە مەنتیقەو خانەقین- قەسری شیرینیەنە بومەلەرزێۋە بە گوڕەو ١.٣پلا بە پیمەرو ڕێختەری سەعاڎ ٠٦:٣٠ دەیەقۍ سەرسەعبی بە ۋەختو دلېنەو پانیشتوو کورڎسانی کۊت. بومەلەرزەکە بە قوڵایی ١٠ کیلۊمەترا چېرو زەمینینە ڕوۋەشدا.

جە مەنتیقەو گەرمیانیچ  قەزاو کەلارینە ھەستش پنە کریان.

ھېزیچ  شارو خۊی-نە جە ۋەرکەوتوو کورڎسانی بومەلەرزێۋە کۊت.

ھ.ش