یەکەمین هۊرگېڵنی (ھۆرامی - ئینگلیزی / ئینگلیزی - ھۆرامی) کەوت ڕا

یەکەمین هۊرگېڵنی (ھۆرامی - ئینگلیزی / ئینگلیزی - ھۆرامی) بە سەرپەرشتی و ئاماڎەکاری ئاکۊ مارانی ڕا کەوت.

مارانی جە ئا بارەوە زانیاریشدان و نۋیستەنش:

- پېشکەش بە ئا وانیارا کە چە وەنەی زۋانی ئەڎایی وېشا بېبەشۍ کریێنۍ.
- پېشکەش بە ئا کەسا، کە پارېزنای زۋانی بە ئەرکو وېشا مزانا.
- پېشکەش بە ئا زاڕۊڵا کە ھەڵای پېڎێ نەبېیېنۍ و زۋانی تەر سەرشارە سەپیۊ.
- پېشکش بە ئا مامۊسا وېبەخشکارا کە سەرەڕاو  ۋەرتەنگیی و ڕاگیرییەکا، ھەرگیز چە ئەۋەۋاتەی و فېرکەرڎەی وانەو زۋانی ئەڎایی دەسۋەردارۍ نمەبا.
- پېشکەش بە ئا چالاکە کۊمەڵایەتیی و کولتۇرییا، کە چە ماۋەو دۋە دەھەی ۋەڵینینە پەی ئەۋەگېڵنای زۋانی ئەڎایی وېشا پەی بوارو نۋیستەی و وەنەی مانیانەژناسانە کۊششا کەرڎەن.
- پېشکەش بە ئا ئەڎا و تاتا، کە شان بە شانو زۋانو وەنەی و زۋانو وڵاتە پەنادەرەکا زۋانی ئەڎایی وېشا بە زاڕۊڵەکاشا یاۋنان و پارېزنان.
- پېشکەش بە ھەر کەسېۋی کە ئارەزۇمەڼی فېربېیەو زۋانی ئەڎایی من (ھۆرامی)ش ھەن.
- ھەرپاسە، پېشکەش بە ھەر کەسېۋی کە چی ساتېۋە ئاماڎەیی ھامکاریکەرڎەی و پەشتیوانیکەرڎەی وېش پەی پەرەدای بەرڎەۋامو ئی پڕۆژەیە نیشانمڎۊ و بەرۋزۊ.

ۋەڵینەو پڕۆژەو (فەرھەنگی ئۆنلاینی ھۆرامی)
سەرەتاو دەسپنەکەرڎەو ھۊرگېڵنو (گۊگڵ)ی بۍ، منیچ بە شەیداییۆ چڼ ۋاچۍ و دەسەۋاچېم چە ئینگلیزییۆ پەی کورڎیی-سۆرانی ھۊرگېڵنێ و یەکسەر کۆتا خېیاڵو زېاڎکەرڎەی زۋانی کورڎیی-ھۆرامی پەی پڕۆژە سەرەتاییەکەو گۊگلی.
ھەر چا سەرەتاۋە، پېسەو وېم و بەتەنیا کۆتا پەیامکېیاستەی پەی سەرپەرشتیکەرا پڕۆژەکەی، بەڵام دماو ماۋېۋی ناھومېڎ بېیا و کۆتا خېیاڵو (فەرھەنگی یۊگېرتەو زۋانە کورڎییەکا)، کە زۋانی ھۆرامی تەۋەنۊ بناخەکەیش بۍ.
پەی ماۋەو چوار پەنج ساڵا چنی کاک (تارېق وەیسی) پڕۆژەو فەرھەنگەکەیما نېیارە و دماتەر فاڕما بە ئێنسیکلۆلپێدیای ھۆرامی و چنی پڕۆژەو (ھۆرامی-بلاگەر)ی بەرڎەۋام بی. بەڵام بەداخۆ، بېژگە کاک تارېق و من و (کاک ناجېح گوڵپی و کاک کەیومەرسی نیکڕەفتار)ی، ھیچ کەسېۋی تەر دەمو پڕۆژەکەیۆ ناما و ھۆرامی بلاگەریچ، بېژگە کاک تارېقی و من، کەسی تەر بەشداریش چنە نەکەرڎ و سەرەنجام ئا پڕۆژی و چڼ پڕۆژیۋۍ تەرۍ کە چنی کاک تارېق وەیسی بە ھامبەشی پەیشا کۊشیامۍ، مڎرێ، تاکو مڎرای پڕۆژەو ئێنسیکلۆپێدیای هۆرامی، زېیاتەر  چە ٣٥٠٠ ۋاچا تۆمارۍ کریێ، کە زېیاتەر چە ٩٥% من تۆمارۍ کەرڎېبېنۍ.

بەڵام ھامکاتو ئا پڕۆژاچە من چە کۊشیای کۊڵەمنەڎا و بەرڎەۋام ھەفتانە و مانگانە پەیامۍ و فیدبەیکېم پەی سەرپەرشتیکەرا ھۊرگېڵنو گۊگڵی کېیانېنۍ، تاکو ساڵۊ ٢٠١٦ چنی چڼ چالاکا تەری (ۋەرو فرەیی نامەکا، چېگەنە وېم چە نۋیستەی نامەکا لامڎەو، ھەر کەس گەرەکش بۊ نامەکا بزانۊ، متاۋۊ سەردانی کەمپەینەکۍ کەرۊ ) بە نۋیستەی نامېۋی ئەۋەکریای و ۋەڵاکریای پەی کۆمپانیاو گۊگڵی، کەمپەینېۋەما ڕاۋستە و ھەزاران کەسۍ بەشداریشا کەرڎ، کە داۋاکەرڎەو زېیاڎکەرڎەی ھۆرامی بۍ پېسەو کورمانجی و سۆرانی و دمڵی "زازایی" پەی دلۍ ھۊرگېڵنو گۊگڵی. بەداخۆ، چا کاتۆ تاکو ئیسە ھیچ وەڵامېۋ بە داۋازیی کەمپەینەکۊ ئېمە نەڎریانۆ و کۆمپانیاو گۊگڵی گۊشۍ وېش ئاستو زۋانی ھۆرامینە ئاخنێنۍ.

نەۋاچیا نەمەنۊ، دماو کەمپەینەکۊ ساڵۊ ٢٠٢١ پەی وەنەی وانەی ھۆرامی چە فېرگاکا ھۆرامانینە، چنی بەڕێز (بۆکان جاف)ی قسېم کەرڎۍ و داۋاو پەشتیۋانیم چە ئاڎی کەرڎ و ئاڎیچ فرە دڵسۊزانە و خەموەرانە ئاماڎەیی ھامکاریی کەرڎەیش نیشاندا و داۋاش کەرڎە، کە من نامېۋ پەی کۆمپانیاو گۊگڵی چنی کورتېۋ چە بارەو ھۆرامی و ژمارەو قسەکەرا و هەرپاسە ناوچەو ھۆرامانی و سەرچەمۍ و پڕۆژۍ و نۋسیا ھۆرامییەکا بنۋیسۇ پەی ئاڎیش کېیانۇ، تاکو ئاڎ بە کۆمپانیاو گۊگڵیش بېیاۋنۊ.

سەرەنجام ئانەبۍ، کە کۆمپانیاو گۊگڵی لینکو داۋاکەرڎەی زېیاڎکەرڎەی ئا زۋاناشە کېیاست، کە تاکو ئا کاتە چە ە پڕۆژەکەنە نەبېنۍ، ئېمەیچ ھۆرامەکۍ چە سەرتاسەرو دنیایۆ ھەر کەس بېیەی ھۆرامی دلۍ ھۊرگېڵنو گۊگڵینە بە پەنەۋاز زانۍ، بەشداریش کەرڎ و فۆرمو داۋازییەکەیش پەڕکەرڎۆ، بەڵام بەداخۆ، دیسان ئا کۊششەیچە وەڵامش نەبی و من بە تەمامی چە کۆمپانیا و گۊگڵی ناھومېڎ بېیا و کۆتا ۋیرو ئانەیە، کە بەرو ئا کۆمپانیاۋە ھۊرگېڵنېۋی (ھۆرامی-ئینگلیزی، ئینگلیزی-ھۆرامی) بنیۆرە و پەی پەی ئا مەبەسەیە، پەیامم پەی فرەو چالاکا بوارو زۋانەکا تەری، چ زۋانە کورڎییەکۍ و چ زۋانەکۍ وەرکۆتی مېیانیی و چ زۋانەکۍ تەرو جەھانی، وەشبەختانە دلۍ گرڎو ئا کەسانە کە من پەیامم پەی کېیاستۍ، دۊسېۋی ناکورڎ-زۋان ئاماڎەیی ھامکاریش نیشاندا و بە کۊمەکو ئاڎی ئی فەرھەنگەمە نېیارە و وېچم کڵاۋڕۊچنیېۋی تەرم ئیستۆ و چە ماۋەو ساڵۊ ٢٠٢٢ تاۋام ھامکات چڼ یاگېۋی جېیاۋازۆ پڕۆژەو (فەرھەنگی ھۆرامی) پەرەپنەبڎەو، کە پی زۇوانە بەشەکۍ تەرېچش بەرگنا، کە تاکو ئیسە دلۍ ئی فەرھەنگەینە ٤٤٤٨ ۋاچۍ و ١٠٧٧ دەسەۋاچۍ و دلۍ فەرھەنگېۋی تەرینە تاکو ئیسە ٨٢٩١ ۋاچۍ و دەسەۋاچۍ ھۆرامییۍ تۊمارۍ کەرڎېنۍ و پی زۇانە گۆرەتەرین فەرھەنگی.
(ھۆرامی - سۆرانی و  سۆرانی - ھۆرامی) کە دەیان ھەزار ۋاچۍ ھۆرامییېش چنە ھەنۍ، بە شەیدایا وەنەی و فېربېیەی زۋانی ھۆرامی پېشکەش کریۊ.

ھەڵبەتە ئانەیچە ۋاچۊ، کە بڕیاربۍ پەی سەرەتاو ساڵۍ تازۍ پېڎاییۍ (٢٠٢٣ زایینی) ئی فەرھەنگە بە شمەی بەڕێزی پېشکەش کریۊ، بەڵام بەداخۆ نەوەشی و دەریسەرییۍ لابەلایۍ ڕاگیریشا کەرڎ و پەی ئیسەی دماکۆت.

وەنەرۍ بەڕێزە، وەنەری بەڕێز، ھەرمانکەرڎەی و زېیاڎکەرڎەی ئی فەرھەنگەیە بەرڎەۋام هەن و بۊ و چی ساتېۋە ئەرک و بەشداریی شمەی دڵسۊزیچ دەسپنەکەرۊ، کە پەشتیۋانیکەرڎەی پڕۆژەکەی و فراۋانکەرڎەی ئی فەرھەنگەینە، پی  ھەنگاما:

١. ھەر بەکاربەرېۋو فەرھەنگەکەی کاتو گېڵای و ئەۋەئیستەی ۋاچەکانە، ھەڵېۋە ۋەرو چەماش گنۊ، بە پەیامېۋ متاۋۊ، ڕاسۆکەرڎەی ۋاچەکۍ یان دەسەۋاچەکەی کېیانۊ، ئیتر ھەڵۍ ۋاتاییە بۊ، یان ھەڵۊ تایپکەرڎەی و دۋەپاتی ۋاچەکا.

٢. ھەر بەکاربەرېۋ زۋانی ئینگلیزی مزانۊ، ئارەزۇمەڼانە و وېبەخشانە متاۋۊ ۋاچۍ و دەسەۋاچۍ ھۊرگېڵنیێ (ھۆرامییۍ پەی ئینگلیزی) یان (ئینگلیزییۍ پەی ھۆرامی) بە پەیامېۋ کېیانۊ.

٣. ھەر بەکاربەرېۋو ئی فەرھەنگەیە، کە شۊنۊ ۋاچېۋۍ یان دەسەۋاچېۋیەرە گېڵۊ و دلۍ ئی فەرھەنگەینە نـ.مەئېزۊشۆ، متاۋۊ ۋاچەکا و دەسەۋاچە نەئیزیاکا بە (ھۆرامی) یان بە (ئینگلیزی) بە پەیامېۋ کېیانۊ.

٤. ھەر کەسېۋ کە چا بوارانە ھامکاریی کەرۊ، بەدڵنیایی نامېش منۋیسیۊ و بەشدارییەکەش تۊمارکریۊ. 

٥. پەی کېیاستەی پەیامەکاتا، متاۋدۍ چە ڕاو ئی ئیمەیلەیۆ پەیام کېیاندۍ
[email protected]
ئەرک نەبۊ، چە سەردیڕو ئیمەیلەکەینە [ فەهەنگی هۆرامی] یان [Horami dictionary ] بنۋیسدۍ

ھەر پاسە مژدە بۊ، بەپاو توانای و کاتی و گونجېیای، ئەر تەمەن باقی بۊ، سەرو فەرھەنگی (ھۆرامی عەرەبی ، عەرەبی - ھۆرامی)یچ ھەرمانە کریۊ و ئایەڼەنە بە شمەی بەڕێزی پېشکەش کریۊ.

دېیاری شوانەی شنگۍ و ھاڵەکۊکییەنە
ماڵی قەڵبیچ سەرو خاۋەنەکەیشەرە مڎریۊۋە.

ئاکۆ مارانی
٢٠٢٣/٠١/٣١

چنین بەکاربەرڎەی هۊرگېڵنی (هۆرامی - ئینگلیزی، ئینگلیزی - هۆرامی):

کاتېۋ، خانەو لای ڕاسینە ۋاچېۋە یان ڕستېۋە ئینگلیزییە بنۋیسی، ئەر ئا ۋاچۍ یان ئا ڕستۍ پەی هۆرامی هۊرگېڵنیێ بۊ، خانەو  لای چەپینە ۋاتاکېش بە هۆرامی  بەرگنۊ.

هەرپاسە، کاتېۋ خانەو لای ڕاسینە ۋاچېۋە یان  ڕستېۋە هۆرامییە بنۋیسی، ئەر ئا ۋاچۍ یان ڕستۍ پەی ئینگلیزی هۊرگېڵنیێ بۊ، خانەو لای چەپینە ۋاتاکېش بە ئینگلیزی بەرگنۊ.
https://lingojam.com/embed/Horami-English-Dictinary