ئێرو دارستانەکانو بوزینی و مەڕەخێلی کۆنترۆڵ کریا

چوار شەممەی ویەردە جارێوی تەر دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی جە هەورامانی گڕشان گێرتەبێوە و جە دمای چەنڎین شەوانە ڕوێ پەیاپەی، ئایرەکە کۆنترۆڵ کریا.

دمانیمەڕۆ چوار شەممەی ویەردەی، جارێوی تەر دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی کە سەر بە شارستانو پاوە-و هەورامانیەنێ گڕشان گێرتەبێوە و  ئێرگێرتەکەی بەفراوانی و بەخێرایی تەشەنەش کەردەن بێ و جە ئاکامشەنە دەیان هکتارێ جە دارستانەکان سۆتێ بێنێ و یان زیانی فرەش پنەیاوابێ.

پەی کۆنترۆڵکەردەی ئایرەکەی، ژیوگەپارێزێ و هاموڵاتیێ وێبەخشێ پاوەیگی و باینگانی و چەنڎین شاڕێ و شارچێ و دەگایێ هەورامانی شیێ بێنێ ناوچەکە، بەڵام بەهۆکارو فراوانی ئایرەکەی و سەختی ناوچەکەی و چڕی دارستانەکان و نەبییەی دەرفەتی، ئایرەکەشان پەی کۆنترۆڵ نەکریا.

بە پاو پەلیانەو سەلام پاوەی، سەرەنجام دمای هەوڵ و تەقەلا و کۆششی فرەی، ئارۆ جومە ئایرەکە کۆنترۆڵ کریان و کوشنیانەوە.

یاگۍ یادئاوەریەن، دارستانەکێ بوزینی و مەرخێڵێ، دوێ ناوچێ پارێزیێ ژیوگەیێنێ جە هەرێمو هەورامانی و ڕووبەرەکەشان ٢٣ هەزار هکتارێن. ئێساڵ بە هۆکارو کەموارانی و وشەکساڵی و بەرزبییەی پلەکێ گەرمای، چەندین جارێ ئێرشان گێرتەن و سەڎان هکتارێشان سوتێنێ.

دمانیمەڕۆ چوار شەممەی ویەردەی، جارێوی تەر دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی کە سەر بە شارستانو پاوە-و هەورامانیەنێ گڕشان گێرتەبێوە و  ئێرگێرتەکەی بەفراوانی و بەخێرایی تەشەنەش کەردەن بێ و جە ئاکامشەنە دەیان هکتارێ جە دارستانەکان سۆتێ بێنێ و یان زیانی فرەش پنەیاوابێ.

پەی کۆنترۆڵکەردەی ئایرەکەی، ژیوگەپارێزێ و هاموڵاتیێ وێبەخشێ پاوەیگی و باینگانی و چەنڎین شاڕێ و شارچێ و دەگایێ هەورامانی شیێ بێنێ ناوچەکە، بەڵام بەهۆکارو فراوانی ئایرەکەی و سەختی ناوچەکەی و چڕی دارستانەکان و نەبییەی دەرفەتی، ئایرەکەشان پەی کۆنترۆڵ نەکریا. سەرەنجام دمای هەوڵ و تەقەلا و گۆششی فرە، ئارۆ جومە ئایرەکە کۆنترۆڵ کریا و کوشیاوە.

یاگۍ یادئاوەریەن، دارستانەکێ بوزینی و مەرخێڵێ، دوێ ناوچێ پارێزیێ ژیوگەیێنێ جە هەرێمو هەورامانی و ڕووبەرەکەشان ٢٣ هەزار هکتارێن. ئێساڵ بە هۆکارو کەموارانی و وشەکساڵی و بەرزبییەی پلەکێ گەرمای، چەندین جارێ ئێرشان گێرتەن و سەڎان هکتارێشان سوتێنێ.

پار ئی وەختە، دارستانەکێ (بوزین و مەڕەخێڵ)ی گڕشان گێرتەبێ و موختار خەندانی، یاسین کەریمی، بیلال ئەمینی ئەندامێ ئەنجومەنو ژیوگەپارێزی ژیواو پاوەی سەروەختو ئەوەکوشنای ئایرەکەیەنە شەهیدێ بیێ بێنێ و ەند هەتێ جەی وەڵتەر جە یەکەمین ساڵیادشانە جە چەنڎین شارێ و ناوچێ هەورامانی و کوردستانیەنە، شکۆمەندانە یادشان کریاوە.