هەورامان... زمسان جە ۋەهارەنە

جە هەورامان جە ۋەهارەنە ۋەرۋە بەرزایەکێش چەرمەپۆشۍ کەردێۋە و هامۆشییەش ئاستەنگە کەردێنە.

جە ناوچە جیا جایێکۍ هەرێمو هەورامانی، جە ئی ۋەرزو ۋەهاریەنە زمسان گێڵانەوە و ۋارای ۋەرۋۍ بەرزایەکێش چەرمەپۆشێۍ کەردێنێۋە. ۋارای ۋەرۋەکۍ سەرەڕاو ئانەی کە پلەکۍ گەرمایش پەی چێرو سفری ۋەزنێرێنە، جە فرە یاگێنە هامۆشییەش ئاستەنگە کەردێنە.

به پاو هەرمانگەکانو هامۆشیۍ و ڕاداری (پاوەی، رەوانسەری، جوانڕۆی، مەریوانی و سەڵۋاۋای) چنڎین رێ و جادۍ ۋزیێنێرە و تیمەکێشان  سەرقاڵۍ ماڵای ۋەرۋەکۍ و کەردەیۆ ڕاکانۍ. هەرمانگەکۍ هامۆشیۍ و ڕاداری ئاشکراشان کەردەن: ڕاکۍ هەورامانو تەختی روو بە مەریوانی و پاوەی و نۆدشەی بە تایبەتی جە بەرزاییەکۍ تەتەی و ژاڵانەیەنە، هەرپاسە پاوە بە رەوانسەری و جوانڕۆی مەتەرسیدارێنۍ.
داواچشان جە شۆفێرا کەردەن: پابەندۍ رانمونەیەکانو هامۆشیێ ببانۍ و بەبۍ زنجیر ماشین نەخوڕانۍ ونە و پەی کاری فرە پنەوازی و تایبەتی نەبۆنە گەشت و گێڵ نەکەرانۍ.