ئەلباک و کوتول زیانمەندێ بێنێ و کەجەکە وازیارەن هامکاری بکریانێ

ناوچەکێ ئەلباک-ی سەر بە وانی و کوتول-ی سەر ئورمییەی جە بومەلەرزەکەو چەند ڕوێ ویەردەیەنە زیانی فرەی گیانی و ماددیش ونەکەوتەن و زیانونەکەوتەکێ پێنەوازیشان بە هامکاری خێرای هەن و کەجەکە وازیارەن گەل ئا ئەرکەکەیە بە جا باوەرۆنە و چەمەڕایی دەوڵەتی نەکەرۆنە.


23 ئی مانگێ ٢ بومەلەرزێ بەهێزێ  بەهازەو ٥.٩ پلەی بە پیمانەو رێختەری ناوچە سنوریەکێ وەرکەوت "ڕۆژهەڵات" و سەرنیشت "باکور"و کوردستانیش لەرنابێوە. بومەلە رزەکە زیارتە زیانی گیانی و ماددیش بە ناوچەو ئەلباک-ی سەر بە پارێزگاو وان-ی و ناوچەو کوتول-ی سەر بە پارێزگاو ئورمییە-ی یاونابێ.
جە ناوچەو کوتول 44 دەگایێ زیانی مادییشان دییەن و سەدان یانێ وێرانێ بیێنێ و زیاتر جە 100 کەسان بریندارێ بیێنێ.
هەرپاسە جە ئەلباک دەیان دەگایێ زیانمەندێ بیێنێ و سەدان یانێ دەگانشینەرکان وڕێنێ و هاموەخت 9 کەسێ گیانیشان جەدەستدان و دەیانی تەرێ بریندارێ بیێنێ. هەم جە کوتول و هەم جە ئەلباک ڕژێمەکێ ئێرانی و تورکیای بەهاناو زیانونەکەوتەکانەوە نەلێنێ و هاومکاریشان پێشکەشی نەکەردێنێ. ئانەیچە نیگەرانی و توڕەیی خەڵکە کارەساتبارەکەیش ونەکەفتنەوە.

پەیوەست بە بومەلەرزەکەی و هامکاری نەکەردەی خەڵکە زیانونەکەوتە و کارەساتبارەکەی، هامسەرۆکایەتیی کۆنسەو ڕاوەبەریی کۆما جڤاکێن کوردستانی-کەجەکە ئەرەیاونایێوش دان و جە میانشەنە سەرەڕاو سەرەوەشی جە کەسوکار و گیان جەدەستدایەکان و وازیاری زوو خاسەوەبییەی بریندارەکان داواکارەن، گەل و ڕێکوزیا مەدەنییەکێ چەمەڕایی دەوڵەتی نەکەرانێ و بە زوویی هامکاری بیانونانە بە هاموڵاتیە کارەساتبارەکان.

کەجەکە ڕەخنە جە ڕژێمەکێ ئێرانی و تورکیای مەگێرۆنە کە وەرانوەر بە ناوچە بومەلەرزەونەدریاکان کەمتەرخەمێ و بێباکێنێ و هامکاری خەڵکە کارەساتبارەکەیشان نمەکەرانێ و پەی ڤییەر سروشتیەکان هیچ ئامادەکاریێوشان نییەن و پەوکەی وازیارەن بەخێرایی گەل و ڕێکوزیا مەدەنییەکێ وێشان ئامادە و ڕێکوزیا بکەرانێ و هیچ چەمەڕایی دەوڵەتی نەکەرانێ و بە زوویی هامکاری بیانونانە بە هاموڵاتیە کارەساتبارەکان و ئا ئەرکەیە جە ئەستۆ بگێرانێ.

کەجەکە ئاشکراش کەردەن: جە زمسانی سەرد و بارودۆخێوی دژوارەنە کە هەن، خەڵکە کارەستبارەکەی زیاتەر بارش قورستەر بییەن، پۆکەی هامکاری کەردەی هەمەلایەنە پەی بومەلەرزەونەدریاکان هەم ئەرکەن و هەم وەرپرسیاریەن و پنەوازی بەهامخەمێ و هامئازازێیشان هەن و نمەبۆنە بە تەنیا بازیانە جیا.

کەجەکە دەستنیشانش کەردەن: ئاندە کە زانیان زیانەکێ بومەلەرەزەکەی جە وەرکەوتو کوردستانی زیاتەرێنێ، وەرو ئانەیە مشیۆم گەلەکەمان جە ئا بەشەو وڵاتی هامکاری گەورەو خەڵکە کارەساتبارەکەی بکەرۆنە و بێگومان گەلەکەمان جە بەشەکێ تەریەنە هەمان ئەرک و وەرپرسیاریشان هەن و مشیۆم یاردیدەرێ ببانە و سەرجەم پێوەرە برینەکان ساڕێژێ بکەرانێ و بە هامکاریشان کەمێوە جە ئێشێ و ئازارەکان کەمێ بکرایاوە.