مەریوان...لوای ڕاوەو دەورەو پەروەرناو زاڕۆڵان

جە مەریوان، ئەنجومەنو ڕۆجیاری گرد چوار شەممانۍٚ هەفتەی، دەورەو پەروەرناو زاڕۆڵان مبەرۆنەڕاوە.

ئەنجومەنو ڕۆجیاری جە وەرکەوتو هەوامانی ئاکراش کەرد: سەعات ١٦:٠٠ تا  ١٧:٣٠ دەیەقۍٚ گرد چوار شەممانۍٚ هەفتەی، جە دەفتەرو ئەنجومەنەکەیشانە، دەورەو پەروەرناو زاڕۆڵان ساز بکرۆنە.

ئەنجومەنو ڕۆجیاری جە ئا بارەوە زانیاری زیاتەرش دان و دەسنیشانش کەردەن: 
دەورەی ئاکادمیکی سەرەتایی پەروەرنای زاڕۆڵان، سەرو بنەماو تازەتەرین وەرچەمە زانستیەکانو ڕۆیەوە مبریۆنەڕاوە و ئامای پەی گرد کەسان.
بە پاو ئەنجومەنەکەی، پەروەرنای زاڕۆڵان ڕۊانە بە ئی جۆرەنە:
چەمکوو زاڕۆڵە پەروەرنای
گرد شێوازێ زاڕۆڵەپەروەرنا
بەهێز و تەوانا کەردەی ئەد٘ا و تاتەی چی ڕاسەوە
پەروەرنای و ئامادەکاری زاڕۆڵان
ئی پەروەرنایە پەی تەمەنەکانو ۱۸ی تا ۷۰ ساڵانیەن و
 جە ماوەی زەمانی ۴۵ سەعاتێنە دەرسەکێش مواچیانێوە.
  
فێرکار/ حەمید ڕەزایی 
زانست‌یارو فەلسەفه و ڕەوانکاوی

ڕۆدیار/ گردٚ چوارشەممانەی

یاگێ: دەفتەروو ئەنجومەنوو ڕۆجیاری جە مۆجتەمێع فەرهەنگی مەریوانی

هیزی یوەم پەروەنای زاروڵان بەشداری ژمارێوی دیارۍٚ جە حەزکەرانو بابەتەکەی ساز کریا.