کۆنیشتو (نالی جە دیدگایۍ تەرەۋە) ساز کریا

جە هەڵەبجە، بەسەرپەشتی ڕێکوزیاو (ژیۋای)، کۆنیشت پەی ئەشناسای و ئەۋەوانای کتێبو (نالی جە دیدگایۍ تەرەۋە) ساز کریا کە جە نۋیستەی پەیجۆرکار و مامسا (حەکیم مەڵا ساڵح)ین.

جە هەڵەبجە، بەسەرپەشتی ڕێکوزیاو (ژیۋای) و بە ئامادەبییەی ژمارێۋە وەرچەم جە ڕۊشنویراو هەڵەبجەی و هۆرامانی، کۆنیشتو ئەشناسنایی و وڵاوکەردەی تازەترین بەرهەم و کتێبو پەیجۆرکار و مامسا (حەکیم مەڵا ساڵح)ی، ساز کریا.
جە کۆنیشتەکەنە، مامسا (هەمایۊن ساحیب) ئەۋەوانای و هۆرسەنگنایش پەی کتێبەی کەرد.
هەرپاسە بەشداربییەکەێچ بە پرسیارۍ و سەرنجەکانشان کۆنیشتەکەشان دەوڵەمەندتەر کەرد.