نەورۊزوو قەندیلی بە جۊشوخرۊشەوە دەس پەنە کەرد

بە بەشڎاریی هەزاران کەسا و سەرباروو کەشێوە واراناوی نەورۊزوو ٢٠٢٣ۍ قەندیلی بە جۊشوخرۊشۊ دەسش پەنە کەرد.

بە بەشڎاریی هەزاران کەسا جە چوار لاو کوردسانیوە نەورۊزوو ێ٢٠٢٣ قەندیلی بە دروشموو "بە بەقووەتکەرڎەی کۊشیای پەیامنامەو سەدەی دلێنە بریۊ و کوردسان پارێزیۊ" بەجۊشوخرۊشەوە دەسش پەنە کرد.

جە هیزیوە بە هەزاران کەسۍ جە سەرنیشت، پانیشت، وەرنیشت و وەرکەوتوو کوردسانیوە ڕووەشا کەرڎە قەندیلی بە مەبەسوو مەبارەککەرڎەی نەورۊزی.

شەوەی ویەرڎۍ گەنجۍ بە ڕاپیمای بەمەشخەڵۊ ئاویروو نەورۊزیشا کەرڎۊ و ئارۊیچ بەڕسمی ئاهەنگوو نەورۊزی دەسش پەنە کرد.

مەیدانوو نەورۊزی بە ڕسمەکاو ڕابەروو گەلوو کوردی "عەبدوڵڵا ئۊجالان" عەلەمەکاو پەکەکە، کەژەکە، پاژک، هەپەگە، یەژاستار و کەجەکەی ڕازیێنێوە.

مەراسیمەکە بە دەیەقێوە بێدەنگی پەی ڕێزگێرتەی جە یادوو گەشمەردا و بە کەرڎەیۊ ئاویروو  نەورۊزی لاو بنەیانەو گەشمەرداوە دەسش پەنە کرد.

مەراسیمەکەنە پەیامەکاو کەجەکە، کەژەکە و تەڤگەروو ئازاڎی ونیێوە.

جە بەرنامەو نەورۊزوو ئێساڵوو قەندیلینە گرووپوو مۊسێقاو مەخمووری، گرووپوو ئاوازوو چیای، گرووپوو مۊسێقاو ئاژوانی حەرپاسە هونەرمەندۍ "لوقمان سەلیم، فرمێسک، عادل هەورامی، ژینا سەقزی و ئەحمەد سەنگاوی" ملا سەروو سەکۊی و گۊرانییەکاشا پێشکەش کەرا.

مەراسیموو نەرۊزی بە جۊشوخرۊشۍ فرەوە درێژەش هەن.

س.ز