ئاکەپەییەکێ هجوومشا کەرد سەروو ژەنێوە دەنگدەرێ

ئاکەپەییەکێ جە درێژەو پاشێلکارییەکاشانە، هجوومشا کەرد سەروو ژەنیوە دەنگدەرێ.

ئاکەپەییەکێ جە درێژەو پاشێلکارییەکاشانە جە بنکێوە دەنگدای دلێ مەکتەبێوە سەرەتایینە جە کولەلنە جە مەنتیقەو باخچە ئەڤلەریی ئیستەنبوڵینە، هجوومشا کەرد سەروو ژەنیوە دەنگدەرێ.

س.ز