هەڵەبجە و ئەرمینا پەیماننامەشان مۆر کەرد

پەی یەکەمین جاری جە وەرکەوتی میانییەنە، زانستگاو هەڵەبجەی و ئەرەمەرزیا و مۆزەخانەو جینۆسایدو ئەرمینیای پەیماننامەشان مۆر کەرد.

بەشێوازێوی ئۆنلاین و بە بەشداری د. مەهاباد کامل عەبدوڵا هەورامی، سەرۆکەو زانستگاو هەڵەبجەی و  د. هاروتیون ماروتیان، سەرۆکو ئەرەمەرزیا و مۆزەخانەو جینۆسایدو ئەرمینیای بەشێوازی ئۆنلاین کۆبیێوە.
جە کۆبیەکەنە چەنڎین مامۆستێ زانستاگای و ئەکادمیسیەنێ ئامادێ بیێ و جە میانشەنە هامکاری و هەماهەنگی و زانیاری و ئەوەفاڕای میانو هەر دوێ لایەنە قسێس و باسش سەر کریا. بە تایبەتی جە بوارو جینۆسایدیەنە بە گرنگ زانیا زیاتەر هەڵەبجە و ئەرمینا هەماهەنگی و هامکاری هەنتری بانێ.
هەر جە کۆبیەکەنە، زانستگاو هەڵەبجەی و ئەرەمەرزیا و مۆزەخانەو جینۆسایدو ئەرمینیای پەیماننامەشان مۆر کەرد و بەڵێنشا دا تا جە ئایندەنە زیاتەر پێوەرە کار و کۆشای ئەنجام بڎانێ و پەیوەندیەکانشان فراوانتەرێ بکەرانێوە.
بە ئی جۆرە ئینە یوەمین جارەن کە ئەرەمەرزیا و مۆزەخانەو جینۆسایدو ئەرمینیای، جە وەرکەوتی میانییەنە پەیماننامە چەنی ئەرەمەرزیێوی بێگانەی مۆر بکەرۆن کە ئاڎیچ چەنی زانستگاو هەڵەبجەیەن.