پاوە یەکەمی پاڵەوانێتی واڵیباڵو هەوراماناتیش بەدەستوست

جە هەورامانات پاڵەوانێتی واڵیباڵی دماییش ئاوما و تیمو ئاکادمی پاوەی یەکەمی پاڵەوانیەتیەکەیش بەدەستوست.

بە بەشداری چەندین تیمێ واڵیبالی جە شارەکێ جوانڕۆ، سەلاس و باوەجانی، ڕەوانسەر و پاوەی سەر بە هەرێمو هەوراماناتی، جە شارو تازاوای ناوەندو شارستان سەلاس و باوەجانی، پاڵەوانێتی واڵیباڵو هەوراماناتی ڕێکوزیا.
جە ئی بارەوە پەلیانەو سەلام پاوەی وەڵاوشکەردەنەوە، پاڵەوانییەتەکە کە چوار تیمێ واڵیباڵی بەشدارێش بیێبێنێ، بەسەرکەوتەی تیمو ئاکادمی پاوەی کۆتاییش ئوما و تیمەکە بە سەرپەرشتی محەمەد محەمەدنژاد و ئامانج فەرەجی جامو پاڵەوانییەتیەکەیش بەرز کەردەوە.
 
نامێ سەرجەم ئەندامێ و گەمەکەرەکێ تیمو ئاکادمی پاوەی:

محەمەد محەمەدنژاد و ئامانج فەرەجی سەرپەرشتیارێ و بارئاوەرێ تیمی، ئەفشین، ئاشنا ڕەسوڵی (ئامانج)پەیمان ڕەحمەتی، ڕامتین ڕەحمەتی و ئاسف ئەحمەدی.