جە جوانڕۆ تەقای گازی ٤ بریندارێش ونەکەوتێوە

جە جوانڕۆ تەقای گازی برینداری ٤ ئەندامێ خانەوادێویش ونەکەتەوە.

جە دەگاو سەرڕودی سەر بە شارو جوانڕۆو هەوراماناتی، یانێوەنە کەپسول (بتڵ)و گازی تەقانەوە و جە ئەنجامشەنە بەشێو جە یانەکەی وڕانەرە و زیانی ماددی فرەش شۆنیەرە ئاومان. هامکات ٤ ئەندامێ ئەرەنیشتێ یانەکەی  کە پێکێئامێنێ جە تاتە ٣٦ ساڵان، ئەڎا ٣٤ ساڵانە و دوێ کوڕێشان کە تەمەنشان ٨ و ٢ ساڵانێنێ، بیریندارێ بیێنێ.