جە هەڵەبجە ٦٠٩ کەسێ تووشێ کۆرۆنای بیێنێ و ١٢ کەسێچ مەردێنێ

ئامارە فەرمیەکێ نیشانەش مڎانێ کە جە سەرەتاوە تا ئیسە جە پارێزگاو هەڵەبجەی ٦٠٩ کەسێ تووشێ کۆرۆنا ڤایرۆسی بیێنێ و ١٢ کەسێچ مەردێنێ.

جە پارێزگاو هەڵەبجەی سات بەسات پەتا و نەوەشی کۆرۆنا ڤایرۆسی تەشەنە مەکەرۆنە و خەڵکی زیاتەر تووش مەبانێ. وەرپرسیارێ پارێزگاکەی وریایی بە ئەرەنیشتەکانش مڎانێ تا زیتەر جە ویەردەی پابەندێ ڕانمایە تەندروستیەکان بانێ.
بەپاو دمایین ئاماری کە وەزارەتو تەندروستی حکومەتو هەرێمو کوردستانی جە ئەریاونای ژمارە (١٦٩)یەنە وەڵاوش،کەردەنەوە: "جە سەرتاو وەڵاوبیەی کۆرۆنا ڤایرۆسی تا بەئارۆ، جە پارێزگاو هەڵەبجەی ٢ هەزارێ و ٧٥ هاموڵاتیێ وشکنای ڤایرۆسەکەیشان پەی کریان و بەرکەوتەن کە ٦٠٩شان هۆرگێرێ ڤایرۆسەکەیەنێ و ٥١٥شان ڤایرۆسەکەشان دەرباز کەردەن، ٨٢ هاموڵاتیێ جەنەوەشخانەو وەفای کە تایبەتەن بە کۆرۆنای وزیێنێ چێرو چەمدارێ چڕی و ١٢ هاوڵاتیێچ بە نەوەشیەکەی گیانشان جەدەستدان".