یەرەمین کۆنگرەو کۆداری بەسیا و ئەنجامنامەکەش وەڵاو کریاوە

کۆدار یەرەمین کۆنگرەش بەدروشمو "بە رۆحوو شۆڕشگێڕانەو گەلا ، کۆمەڵگای رێکبوزمێ و کوردستانی ئازاد مەکەرمێ" بەست و بە ١١ خاڵێ ئەنجامنامەکەش پەی ڕاو گردینی وەڵاو کەردەوە.

یەرەمین کۆنگرەو کۆمەڵگاو دیمۆکراتیکی و ئازادو وەرهۆرزو کودستانی ئەشناسیا بە (کۆدار) جە ڕوەکانو ٧، ٨، ٩ مانگەو مەی ٢٠٢٠ی وەرانوەر بە ١٧-١٨-١٩ی و پاژەرەژوو ١٣٩٩ی وەرتاوی، بە دروشمو "بە رۆحوو شۆڕشگێرانەو  گەلا، کۆمەڵگای رێکوزمێ و کوردستانی ئازاد مەکەرمێ" بە سەرکەوتەی بەسیا . کۆنگرەو کۆداری کە یەرێ ڕوێ درێژەش بێ بە بەشداری نمایندەو رێکوزیایەکا ، کۆگاکا کۆمەڵگای و کۆمیتەکا کۆداری ، جە کەشە سەربەرزەکا کوردستانی رێکوزیا . جە کۆنگرەکەنە جە مدرامان و کۆشیاو شکۆدارا ئازادی گەلەکەیما بە تایبەت گیانبەختا ڕاو ئازادی ، هەڤاڵا ئارگەش کارزان ، تۆڵەهەڵدان سنە ، رۆژهات بۆکان ، دڵۆڤان سەردەشت و ئێقباڵ مورادی بە بەرزی یاد کریاوە .  کۆنگرە بە مدرای سەروو پەرسەکا یەرە ساڵی ویەردە و کەموو کۆریەکا ، پێڵواکا ، باسەکا و پڵاننامەو وێش رێک وست . چی چوارچێوەنە بە بنەما گێرتەو ویر و ڕامان و ڕابەر ئاپۆی سەروو بەشەکا مۆدرنیتەو دیموکراتیکی گۆفتمانی چڕ و پەر باس کریا . هەر پاسە کۆنگرە سەرەڕاو ڵوایۆ مڵوو گردوو هەرمانەکا یەرە ساڵی ویەردەی  ،  کەموو کوریەکێ خەباتیش جە بە ئەنجام نەیاوناو داواکاریەکا کۆمەڵگای ڕەخنە کەردێ و سەروو ئا ئەساسەیە خاڵێ تایبەتێش پەی خەباتی دمارۆی دەسنیشانێ کەردێ.   

بە شێوە تایبەت و ورد وینانە ،  چالاکی کۆگاکا ، کۆمیتەکا و شێوەو هەرمانێشا پەی دیسان رێکوستەیۆشا و دیار کەردە خەباتوو دماڕۆی شی کریاوە . کۆنگرە و  شۆراو ڕاوەبەری کۆداری کە بە گردی ١٨ کەسێنێ بە دەنگوو بەشداربیا هۆرچنیە . دماجار بە کۆ دەنگی  هەر یۆ جە هەڤاڵا فۆئاد بریتان و گۆڵان فەهیم پسۆ هامسەرۆکا تازەو کۆداری هۆرچنیە . نزیک بیەو ڕوەکا کۆنگرەی بە رۆ ١٩ پاژەرەژی پسۆ ڕۆ گیانبەختا ڕاو ئازادی کە جە ١٩ پاژەرەژی جە قەناڕە دریە سەرەڕاو بارو رۆحیش جە راسینە بە جۆرێ تازە کەردەیۆ پەیمانوو هەڤاڵا بێ چەنی ڕاو گیانبەختا مدرامان و زینای پسۆ ، فەرزاد کەمانگەر ، فەرهاد وەکیڵی ، عەلی حەیدەریان ، شیرین عەڵەم هۆڵوو و سەرجەم گیانبەختا ڕاو ئازادی .  کۆنگرە سەرەراو بەرز گێرتەو یادو گردو ئا هەڤاڵا ، نڕخ و ئامانجەکا ڕاو ئا گیانبەختا پسۆ بنەڕەتوو کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازاد دەس نیشان کەرد . پەنەوازەن جە چوارچێوەو رۆحیەو هەرەوەزی و هەمیاری کۆمەڵایەتی ، گردوو چینەکا کۆمەڵگای جە وەرانوەروو زینانیا سیاسی و خانەوادەکاشا وێشا بە ئەرکدار بزانا تا چی ڕئینە سیاسەتوو جەنگی هەمیشەیی جە وەرانوەروو کۆمەڵگاینە تێکدریۆ . جە کۆنگرەکەنە ، سوور بیەی سەروو یۆگێرتەی و پێوەرە هەرمان کەردەی بە بنەما گێرتەی نڕخ و ئەرزشەکا ، دەسکەوتەکا و سەرمایەی کۆمەڵایەتی تاکید کریاوە . هەر پاسە پەی پارێزناو ئی سەرمایە بەرفراوانە کۆمەڵایەتیە جە کەسایەتی شەریف باجوەر و رەفێقەکاش یادوو گیانبەختا ڕاو پارێزناو ژیوگەو وەرکەوتوو کوردستانی ، گیانبەختا سەرهۆرداکا گەڵارێزانی و هەر پاسە گیانبەختا مەیدانوو سڵامەتی کۆمەڵگای بە تایبەت جە سەردەموو کرۆناینە پسۆ کادر و پرسنڵ و نەوەشخانەکا بەرز گیریا .

کۆنگرە ئاژەو سیاسی رۆیش جە ئاستەو جیهانیی ، هەرێمیی و بە تایبەت رووداوەکێ وەرکەوتوو دڵێراسەی شەی کەردێوەو و ئاژەو ئاڕۆ وەرکەوتوو دڵێراسەیش بە پاو پێڵوا و مۆدێڵە جیاکا جە چەمنگای جیاواز وست وەروو باسی و شەیش کەردەوە .  سەروو ئی ئەساسەیە ، جە ئاژێوەنە کە هەرێمەکە بیەن بە مەیدانوو جەنگ و جیهانی یەرەمی و سیستموو نئۆ ڵیبرالیسمی جیهانی ، قۆناخێ تازە جە داگیرکاریش جە هەرێمەکە و جیهانەنە دەس پەنەکەردەن ، وەرکەوتوو دڵێراسەی تووشوو ئاڵووگۆری  خێرا و نادیارێ بیەن . ئاژۆ ئیسەی جە نگاو سیاسی و نیزامیوە فرە جە ئاژەو جەنگ و جیهانی یۆهەمی مشۆ کە چا وەختەنە سیستمی جیهانی بە ئەرەمەرزنایرەو سیستموو دەۆڵەت – میللەتی بە تەماو دمایی  و یاگەداری تازە پەی سیستمە ئیمپراتووریەکا بیەن. بەلام جە قۆناخەو ئارۆینە هەر ئا سیستمە جیهانیە ، نەخشە کۆنەکەو وێشا بە پەرچینێ وینا جە وەرانوەروو ویری زیادەخواهی و دەستگێرتەی سەروو بازاروو گەڵا و جیهانیرە ، چێروو نامێ سیستموو بازار ئازادی و گێڵای سەرمایەی . پی هۆیە وەرکەوتوو دڵێراسەی بیەن بە گۆرستان و پرۆژەکا وەڵاتە زڵهێزەکا . سەرەراو گردوو ئینیشاوە وەرکەوتوو دڵێراسەی هێشتا مدرامان کەرۆ. بەڵام  بە بۆنەو درێژەدای بە سیاسەتا داگیرکاریەکاشا جارێتەر هەرێمەکەی بیەن بە ناوەندوو ئاژاوا .  سەرەڕاو بیەو گردوو جەنگە سێبەرەکا و موستەقیمەکا و هەزینە کەردەو  هێزێ ئینسانی و ژێرساختە بنەڕەتی گەلا ، بە هیچ جۆرێ شاهێدوو مۆدێڵێ سەرکەوتە و چارەسەر کەر نەبیەنمێ . یاگی باسینە کە سیستمە حکومەتیەکا هەرێمەکەی هەر جە کۆنەوە تووشوو وڕای و کرۆڵی بیەبێنێ و کاریگەری وێشا جە دەس دابێ . مشۆم ئانەی بزانمێ کە ئی سیستمێ بەرهەموو سیاسەتەکا سیستموو جیهانینێ کە بە هیج شێوە جە لاو گەلا هەرێمەکەیۆ پەسەن نەکریەنێ . هێزە جیهانی و هەرێمیەکا هەمیشە ئینە شوونەو  ئانەیۆ کە  نارەزایەتیەکا و خەباتوو  گەلا بە قازانجوو وێشا وازاوەو پاسە نیشانەدا کە پشتیوانێ و رزگار کەرێشانێ . ئینە جە حالێوەن کە حکوومەتەکا هەرێمەکەی هەر پسۆ زڵهێزەکا  پاسە نیشانە مذا کە پارێزەروو دەستکەوتەکا گەلا و تایبەتمەندیە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکاشانێ جە وەرانوەروو هێزە داگیرکارەکا و زڵهێزەکا جیهانی . چی بەینەنە یاگە هالی پرۆژێوە کە جوابگوو  داواکاریەکا و خواستەکا گەلا بۆ بە ئاشکرا وینیۆ . 

کۆنگرە بە سوور بیەی سەروو ئانەی کە ئاژەو گۆفتمان و ئارۆی سەروو سیستموو ملهۆروو ئیرانی پسۆ وێش یۆی گێرۆوە ؛ کۆنگرە باوەرش ئانەن کە رژیموو ئێرانی چوار ساڵێ جە خرابتەرین وەختەکا حۆکمرانیش روە تەمام بیەی ملۆ ، بە جۆرێ کە رژیم جە ئاژەو پیری گرد لایانەنە پسۆ ڕاوەبەری ، گۆفتمان ، سازمانی ، بەرهەم ئاوەردەی و بەرنامەمتەی گرفتار بیەن  . رژیم جە قۆناخەو دروشمدایەنە گیرش کەردەن و وێش وەرۆوە . جیای دذان نیای سەروو واڕای وێشەرە، زیاتەر جە جارانی وێش پسۆ هێزی مرمانۆ . بەرکەوتەو چینێ تازێ کۆمەڵایەتییە و جە بەین شییەی چینە سۆنەتیەکا و دڵێراسەو کۆمەڵگای بەینێ فرەش بەیو خەلکینە وەش کەردەن . بە بۆنەو سیستموو راند و پارتی بازی رۆ بە ڕۆ جیاوازی چینایەتی بە تایبەت بەرکەوتەی لایانە هەژارو لاوازەکا فرەتەر بۆ . بە جۆرێ کە شاهێدوو فاسلێوە گەورە جە بەین و خەلکی و دەسەڵاتی هەنمێ . چینە تازەکا کۆمەڵایەتی کە بەرهەموو بەرز بیەیەو سەتح و وانای ، پەیوەندیە مۆدرنەکا و تێکنۆڵۆژی جیهانینە  بیەن بە هۆ پەی داواکاریە جیاوازیەکا ، کە دەسەڵات تواناو یاوای پی داواکاریاشە نیا ، هەر ئینە سەبەبا پەی ئانەی کە تڕەکێ  تازێ جە دیواروو دەسەڵات و ئێرانی فرەتەر بەر گنا. هەر چن نەبیەو گۆفتمانێ یەک دەس و یەک رەنگ جە لاو مخالفا دەسەڵاتی ، فەزێوە ئەمنیەتیەش پەی سیستمی رەقسنەێنێ . بەلام ئی ئاژە چی وەختەنە زیاتەر جە هەمیشەی سیستمش تووشوو گرفتا کەردەن . 
تەڤگەرو ئاپۆیی بە ئەنەیاوای قووڵ جە راسی و جۆهەرو فەلسەفەو ڕابەر ئاپۆی ، خەتەو  یەرەمی ( هێڵی سێهەم ) و رێکوستەی کە بە ماناو یاگەگێرتەی جە بەرەو گەلی و دووری جە ناوەندوو دەسەڵاتی و هێزی ناوەندگەرای مێ ، پسۆ ڕاو خەبات و کۆشیاو وێش هۆرچنیەن  . سەرو ئی ئەساسەیە بە بەر وستەو فرمێ تازە جە رێکوستەی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی بە بنەما گێرتەو ویروو وەرکەوتوو دڵێراسەی کە سووربیەیا سەروو پێوەرە ژیواو گەلا بە پەشت بەستەی بە خەتوو مدرامان تاریخی هەرێمەکەی جە چوارچێوەو کۆنفدرالیسمی دیموکراتیک ، ڕاوەبەری خەتەو یەرەمی کە خەتەو ئیرادەو کۆمەڵاگاینە گێرۆ وێش . کۆدار بە پەشت بەستەی بە تەجرۆبە و گردوو ئا دەستکەوتا و عەقڵانیەتی سیاسی و کۆمەڵایەتی پەی 

چارەسەری گردوو ئا گرفتا کە جەمی بێیەنی جە وەرکەوتو کوردستانی هەنگامێ منیۆ و خەبات کەرۆ . کۆدار سەرەراو شی کەردەیۆ ئاژەو وەرکەوتوو کوردستانی و ئاگا بیەی جە گردوو داواکاریە تاریخیەکا و ئاژەو فەرهەنگی ، کۆمەڵایەتی و سیاسی  سەردەموو ئارۆی ، دیسانەوە پەی یاوای بە داواکاریەکا خەبات کەرۆ . سەروو ئی ئەساسەیە دەسشدان بە رێکوستەو وەرکەوتوو کوردستانی کە گردوو چینە کۆمەڵایەتیەکا گێرۆ وێش . کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازاد و وەرکەوتوو کوردستانی بە خەباتی بەردەوام جە گردوو بەشەکانە پەی ئانەی گۆفتمان و کۆنفدرالیسموو دیموکراتیکی و میللەتی دیموکراتیکی کەرۆ بە گۆفتمانی ئەسڵی رۆی،  خەبات کەرۆ . بێ گۆمان ئی سیستمە ، سەرەراو گردوو ئا هەرەشا کە جە لاو هێزە هەرێمی و جیهانیەکا سەرشۆ هەنێ ، توانا و تایبەتمەندی وێش پەی چارەسەی سلحێ  دائیمی جە بەینوو لایانەکا وەرکەوتوو دڵێراسەی ، ئیران و بە تایبەت وەرکەوتوو کوردستانی هەن .

 یەرەمین کۆنگرەو کۆداری بە شەیکەردەیۆ ئی بابەتا ، پەی یاوای بە ئامانج و داواکاریەکانو گەلەکەیما ، خاڵەکانو واری دەسنیشانێ مەکەرۆن؛

۱- چوارچێوەو ماڕاو سیاسەتو پەراوێزوستەی سەروو ڕابەری ئاپۆی و ئازادی ئاڎی جە زیدانە پسۆ ئەرەمەرزنیەرو سیستموو کۆنفدرالیسمی دیموکراتیکی، کۆدار وێش بە ئەرکدار مزانۆ و چی ڕئینە بە گرد شێوە پەی ئازادیش خەبات مەکەرۆن . هەر پاسە تا یاوای پی ئاواتەیە جە وەڵاو کەردەیۆ ویر و فەلسەفەو ڕابەر ئاپۆی جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێرانینە درێژە بە خەباتی مدۆ .

۲- کۆدار بە بازدای سەروو سیستموو دەولەت – میللەت-یەرە جە پانتایی ئێرانی و وەرکەوتوو کوردستانی بە یاگەدار کەردەو  سیستموو کۆنفدرالیسموو دیموکراتیک و گەلا خەبات بکەرۆ . هەر پاسە جە چوارچێوە هەنگامە وەڵینەکا پەی یاوای پا ئامانجا ، پەی وەڵوستەو چالاکیەکا جە چوارچێوەو وێڕاوەبەری جە گردوو بەشەکا کۆمەڵگایەنە وێش بە ئەرکدار مزانۆ و فرەتەر جە جارانی پەیشا خەبات مەکەرۆ . هەر پاسە پەی پارێزناو ئەرزشەکا و دەستکەوتەکا ، جە وەرانوەروو رێکوستەی و پەنەیاونای گردوو کەسەکا و چینەکاو کۆمەڵگای وێش بە ئەرکدار مزانۆ . ئەرەمەرزنارەو کۆگاو دیموکراتیکو گەلانو ئیرانی جە چوارچێوەو فرە کەردەو پەیوەندی سیاسی و کۆەمەڵایەتیەکان چەنی بەلووچەکا، ئازاریەکا ، عەرەبەکا ، تورکمەنەکا و گردوو میللەتەکا تەری بە هەرمانەی بنەڕەتیەو وێش مزانۆ .

۳- کۆدار بە ئامانجوو بونیاد نیاو ژیوایە هامبەش و ئازاد ، جە وەرانوەروو گرد شێوە جنسیەتگەرایی کۆمەڵایەتی و سۆنەتە دماکۆتەکا ، سۆنەتە پیاسالاریەکا، کە ژەنی بە ملکو وێش مزانۆ  خەبات مەکەرۆ . پۆچی جە سیستموو  وێڕاوەبەریوە ، بەشداری پسۆ یۆی و چالاکانەو ژەنا بە بنەرەتوو کوشای وێش بە ئەساس مەگێرۆ .

۴- کۆدار بە یاواینە چی راسیە کە جە بەینشیەو زوان و فەرهەنگی ، بە ماناو جە بەینبەردەو گەلان، پەی پارێزنای و وەڵوستەو ڕاکا فرە بیەو پەیوەندیەکاو زوان و فەرهەنگە جیاوازەکاو کۆمەڵگای تەلاش مەکەرۆ . سەرو ئا ئەساسەیە داوا جە گردوو کۆمەڵاگای مەکەرۆنە  تایبەتمەندیە فەرهەنگیەکا و زوانوو ئەڎایشا پەی پەروەردە و فێرکەردەی بەکار باوەرانێ . 

۵- ئایین و باوەری گرد کۆمەڵگایە دیمەکەو مەعنەویاتوو ئا کۆمەڵگاینە ، پەنەوازەن پەی سڵامەتی رۆحی ئا کۆمەڵگایە رێز جە ئایین و باوەریشان بگیریۆ .  ئایین و باوەڕی کۆمەڵگای ، فرەو جارا جە لاو ناوەندەکاو دەسەڵاتیوە پسۆ کەرەستێوە پەی شەرعیەت بەخشای بە دەسەڵاتەکەیشا بە کار ئۆمان . کۆدار بە سوور بیەی سەرو رەد کەردەیۆ هەر ویر و زهنیەتێ کە ئایین و باوەری پەی یاوای بە دەسەڵاتی بە کار باوەرۆنە ، کۆشایسش مەکەرۆ ؛ کۆدار پەی جە یۆ ئەنەیاوای باوەڕیەکا و رێز جە یۆترینی گێرتەی هەنگامە منیۆ . 

۶-  پی درۆشمی کە "هیچ جوانێ نمەبۆ بە بێ پەنەیاوای و رێکوستەی بمەنۆوە "  سەرنجەو گرد لایە پەی رۆڵوو جوانا جە شکۆداری گەلی ، پەی وێش مەکێشۆ  پی جۆرە پەی وەڵوستەی و جە نۆ ریکوستەو ڕوانەو کۆمەڵگای مەیدان پەی بەشداری دائیم و هەمیشەگی ئاڎیشا مەڕەخسنۆن . 

۷-  سیستموو ملهۆروو رژیموو ئێرانی جە ڕاو ، مادەو هۆشبەری ، فەحشا ، بەسیج ، بێکاری و ... پسۆ کەرەستەو جەنگی تایبەتی کەڵک وەرمەگێرۆ . کۆدار پەی خەبات دژ پی ئاژەیە و یاوای بە کۆمەڵگایە سالم و تەندرووستی بە رێکوستەو کۆمەڵگای بە شێوەو سیستموو وێڕاوەبەری جە هەدەرداو سەرمایە ئینسانیەکا وەرگیری مەکەرۆ .

۸- کۆدار جە چوارچێوە بەرەنگاری سیاسەتەکا نئوڵیبرالیسمی جە ئێران و وەرکەوتوو کوردستانی کە بە بێکاری گەورە دماییش ئاومان و هەر ڕۆ جە دەرئەنجاموو ئی کارەساتەیە چینێ وەنەقۆمیا پسۆ کۆڵبەرا قورربانی مەگێرۆ . کۆدار بە بنەما گێرتەی ئابووری هەرەوەزی و کۆمەڵایەتی هەنگامە منیۆ کە ئابووری جە قۆرنەو ئابووری دەسەڵاتی دوور بوزۆوە . چی چوارچێوەنە بە پاو گردو ئا هێزو و توانایە کە جە وەرکەوتوو کوردستانیەنە هەن ، سەروو ئەمەرزنایرەو ئابووری کۆمەڵایەتی و رێکوستەو کۆمەڵگای هەنگامە منیۆ .

۹- کۆدار بە یاواینە جە کارەساتی ژیوگەیی کە جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێرانی مەلۆ ڕاوە ، پەی رێکوستەی و نزیک کەردەیۆ کۆمەڵگای ئینسانی و سرووشتی بە بنەما گێرتەو پیمانەکاو  ژیوگەپارێزی هەنگامە منیۆ و جە وەرانوەروو گرد کەردە و ویریوی  کە وەرانوەر بە تێکدای و جە بەین بەردەو ژیوگەی کارمەکەرۆنە بە تایبەت سیاسەتو دەسەڵاتی ئێرانی کە هۆکار بیەن پەی جە بەین بەردەی جەنگەڵەکاو زاگرۆسی و ژیوگەو زاگرۆس-نشینا، خەبات مەکەرۆ . جە چوارچێوەو  وەڵا کەردەیۆ فەرهەنگوو وەشەویسی و وەڵاتپارێزی بەینوو ئینسان و سرووشتی و هەر پاسە رێزگێرتەی جە زەحمەت و فیداکاری گیانبەختاو ئی ڕێ، ساڵرۆ گیانبەخت بیەو شەریف باجوەر و رەفێقەکاش جە ڕێککەوتو (٣ی خەرمانان) پسۆ ڕۆ پارێزناو ژیوگەی جە وەرکەوتوو کوردستانی و ئێران دیاری مەکەرۆ .

۱۰- کۆدار پارێزناو ئەرزشە کۆمەڵایەتی و ئینسانیەکا بە ئەرکوو تاک و کۆمەڵگای مزانۆ ، بە جیا جە مەنتق و باڵادەستی هێزی لەشکەری ، باوەرش ئانەن کە کۆمەڵگا مشیۆم بە وێ رێکوستەی جە وەرانوەروو گرد هێرشێ جە چووارچێوە تایبەتەکاو وێشەنە، وێش رێکبوزۆ و پارێزگاری جە وێش بکەرۆ.  کۆدار جە ئی بارەوە تەنیا پەنەیاوناو و پەروەردەو کۆمەڵگای بە بنەما  مەگێرۆ . 

١١- کۆدار پەی ئەرکدار کەردەو گردوو تواناکا و هێزەکاو وەرکەوتوو کوردستانی، پەی بنیاد نیاو سیستمێ وێڕاوەبەری ، ئامادەو  نیشتەیرە و هەمیاری چەنی گردوو حزبە ئازادیوازەکا و کۆگاکاو کۆمەڵگای مەدەنی و سیاسین جە ئی بەشەو کوردستانیەنە، جە ئی بارەوە جە هەر هەمیاری و هەنگامێ پێشوازی مەکەرۆ و هەر دەرفەتێوە و داواکاریوە پنەواز بۆنە پەی هەنگامەکێ نزیک بییەکەی، ڕێکبوزۆنە وئاسانکاریشان پەی بکەرۆنە.  

کۆدار جە چوارچێوەو ئەرەمەرزنایرەو کۆمەڵگایە دیموکراتیک و ئازاد کە بە پشتیوانی جە توانا و رۆحوو کۆنگرەی بەدەسش ئارودەن ، جە ڕاو فرەکەردەی و پەرەپنەداو گردوو بەشەکا، پێوەرە ژیواو گەلا و جیاوازیە کۆمەڵایەتیەکێ وەرکەوتوو کوردستانی ، درێژە بە کۆشیاو و خەباتوو وێش مڎۆ . جارێ تەر بە مدرای  سەروو گردوو کەموکوریەکا و ڕەخنەکا جە وێشەنە بێیەنێ و روەشا دێنێ، وێش جە وەرانوەروو گەلەکەیمانە ڕەخنە مەکەرۆ ، هەر پاسە تەڵاش مەکەرۆ  کە بە هێزتەر و رێکوپێک تەر جە جارانی جە ڕاو یاوای بە وێڕاوەبەری دیموکراتیکی هەنگامە بنیۆ . دما جار سەرکەوتەو کۆنگرەی بە ڕابەر ئاپۆی ، گیانبەختا ڕاو ئازادی ، زیندانیە سیاسیەکا ، خانەوادەو گیانبەختا و گەلی و وەڵات وەشەیسا و هەر پاسە  گردوو ئازادیوازا و حەقیقەت پەسەنا مۆبارەکبایی بواچمێ . هەر پاسە پەی ئەرەمەرزنایرەو سیستمێ وێڕاوەبەری پسۆ سیستمێ کۆمەڵایەتی و سیاسی کە پەنەوازەو ئاڕۆیا ، جە گردوو چینە جیاوازەکا ، کۆگاکا بەشوو مەدەنی و مەردومیەکا ، نمایندەو مامۆستایا، بازاریا ، ژەنا ، جوانا ، پیرا ، باوردارە کۆمەڵایەتی ، فەرهەنگییەکا و ڕابەرا ئاینی و ئاینزای ، پارێزەرا و دادوەرا ، چالاکاو مافوو مرۆڤی ، رۆشنویرا ، هۆنەرمەندا و تەماموو ئا کەسا کە ئارەزوو جیهانێ خاستەر و وەشتەر پەی ژیوای سالمتەریشا هەن، دەعوەت مەکەرمێ پەی هەمیاری و پێوەرە خەبات کەردەی . 


ژیوای پەی ڕابەر ئاپۆی
ژیوای پەی یۆگێرتەی دیموکراتیکو گەلا
ژیوای پەی یەکسانی ، ئازادی و دیموکراسی
  
بە سڵامێ شۆڕشگێرانە

١٧-٨- ۲۰۲۰
کۆمەڵگاو دیموکراتیک و ئازادو وەرکەوتوو کوردستانی- کۆدار