مەزوکڵێ خاڵدارە مەتەرسی دلێنەشییەیش هەن

مەزوکڵێ خاڵدارە کە زادگاش ناوچە کۋیسانیەکێ هەورامانی و کوردستانیەن، مەتەرسی دلێنەشییەیش هەن.

مەزوکڵێ خاڵدارە کە زادگاش ناوچە کۋیسانیەکێ هەورامانی و کوردستانیەن، یەکێتی جیهانی ژیوگەپارێزی (IUCN) وستێنە لیستی سورو دلێنەشییەی.
ئی جۆرە مەزوکڵێ سەوز باوە و بۆر باوەنە و خاڵێ زەردێ و مەیلەو بۆرێش هەنێ و یاگێ ژیوایش ئاۋی پاکە و هاناوێ و سەرچەمێ و جوەکێنێ و دلێ ئاوێنە زاییش مەکەرۆنە.
پلەکێ گەرمای و بەرزایی جە ئاستو دەریای ڕاستە ڕاست کاریگەریش سەرو ژیوایش هەن، چونکە ئەگەر پلەکێ گەرمای بەبەردەوامی جە ١٠ی کەمتەر و جە ١٢ پلێ سانتی گرادێ زیاتەرێ ببانێ و یاگێ ژیوایش جە یەک هەزار مەترێ جە ئاستو دەریای کەمتەر بۆنە، ئاوەختە ژیوایش مەگنۆنە مەتەرسی.
فاڕیای گلوباڵی و بەرزبییەی پلەکێ گەرمای و تێکدای ژیوگەی و بەهرەبەداری و زیادەڕەوی جەبەکارئاوردەی ئاۋێ و گەشتوگێلی بێبەرنامە، بیێنێ بەهۆکارێ پەی زووتەر دلێنەشییەی مەزوکڵێ خاڵدارێ. هەر پۆکەی یەکێتی جیهانی ژیوگەپارێزی (IUCN) گرد هەوڵەکێش وستێنێ گەڕ تا ئی جۆرە مەزوگڵێ هەورامان و کوردستانی بپارێزیۆنە.