شاروو لایپزیگ-وو ئەڵمانیاینە ئاویروو نەورۊزی کریاوە

کورڎستانیۍ جە لایپزیگ-نە چەنی دۊسەکاشا ئاویروو نەورۊزیشا کەرڎەۊ و سووربییەی وێشا پەی بەرزکەرڎەیۊ و بەقووەتکەرڎەی کۊشیای نیشانە دا.

جە شاروو لایپزیگوو ئەڵمانیاینە، کورڎۍ چەنی دۊسەکاشا پارکوو ڕابێت-ینە کوۍ بیێوە، جەژنەو نەورۊزیشا مەبارەکە کەرڎە و پەشتیوانیی وێشا پەی وەنەقۊمیایاو بوومەلەرزەکەی نیشانە دا.

ئاهەنگوو نەورۊزی بە دەیەقێوە مرڎای پەی گیانوو گەشمەرڎا ئازاڎی و قوربانییاو بوومەلەرزەکەی دەسش پەنە کرد.

جە ئاهەنگەنە سیاسەتمەدار "مەندرەس جان بەگ" واتش: "ئی کۊشیایە، کە ڕابەروو گەلوو کورڎی "عەبدوڵڵا ئۊجەلان" ٥٠ ساڵۍ وەڵی ئیسەینە دەسش پەنە کەردم پەی گەلوو کورڎی بی بە نەریتوو مدرامانی و ژیوایۊ. ئی مدرامانە جە "کاوەی ئاسنگەر"یوە دەسش پەنە کەرد و تا "مەزڵوم دۊغان" و "زەکییە ئالکانە"کا درێژەش پەنە دریا، عەلەمەو مدرامانی "مەزڵوم دۊغان"ی جە زینڎانوو ئامەدینە  دژوو وێدایدەسۊی یاوا ئێمە و نزیکەو سەرکەوتەینە ".

"جانبەگ" ڕۊشناییش  وست سەروو پڕۊسەو ورچنیەی جە تورکیانە و واتش: "چی ورچنیەیەنە ڕژێموو فاشیستوو ئاکەپە – مەهەپەی بۊڕ مدەیمۍ و ئازاڎیی ڕابەر "عەبدوڵڵا ئۊجەلان"ی مسۊگەر کەرمێ".

ئاهەنگوو مەبارەکباییەکەی تا وێرەگا درێژەش بۍ و بە واتەیۊ دروشموو "نەورۊز مەبارەک بۊ" دماییش ئاما.

س.ز