نوتەرین ئامارێ کۆرۆنای جە ناوچەکێ هەورامانی سەر بە ئوستانو کرماشانی

نوتەرین ئامارێ کۆرۆنا ڤایرۆس-ی جە ناوچە جیاجیاکێ هەورامانی کە سەر بە ئوستانو کرماشان-یەنێ نیشانەش مەڎانێ کە ٥۱ کەسێ توشێ ڤایرۆسەکەی بیێنێ و ۳ کەسێشچ بە ڤایرۆسەکەی مەردێنێ.

جە هەرێمو هەورامانی کە چەندین شارێ و شارچێ و سەدان دەگایێ جەوێش مەگێرۆنە چوون کوردستان و وڵاتێ تەرێ دنیای پەتا و نەوەشی (کۆرۆنا ڤایرۆس-کۆڤید ۱۹)ی تەشەنەش کەردەن و دەیان کەسێ هۆرگێرێ ڤایرۆسەکەیەنێ و چەنڎین کەسێچ گیانشان جە دەستدان و ژمارێویچ جەمتووش بییەکان وزیێنێ چێرو چەداری پزشکی جە نەوەشخانەکانە.

بە پاو تازەتەرین ئاماری کە هەرمانگەو تەندروستی شارستانەکێ هەورامانی (پاوە، جوانڕۆ، ڕوانسەر، سەلاس باوەجانی) وەڵامکەردەنەوە ژمارەو تووشبیەکان و قوربانیەکان بە  (کۆرۆنا ڤایرۆس-کۆڤید ۱۹)ی بەی تەورەنە:

جوانڕۆ: ۲۰ کەسێ تووشێ بیێنێ
پاوە: ۱۱ کەسێ تووشێ بیێنێ
ڕوانسەر: ۹ کەسێ تووشێ بیێنێ
سەلاسو باوەجانی : ۱۱ کەسێ تووشێ بیێنێ

جوانڕۆ: ۱ کەس گیانش جەدەستدان
پاوە: ۱ کەس گیانش جەدەستدان
ڕوانسەر: ۱ کەس گیانش جەدەستدان
بەگردی ٥۱ کەسێ توشێ ڤایرۆسەکەی بیێنێ و ۳ کەسێ بە ڤایرۆسەکەی مەردێنێ.

بەڵام بەقسێ شارەزایانو بوارەکەی هەرێمو هەورامانی بەبەراورد چەنی هەرێمەکێ تەرێ کوردستانی و ئێرانی کۆرۆنا ڤایرۆس کەمتەر تەشەنەش کەردەن و کەمنەرین قوربانیش ونەکەوتێنێوە.