جە ٣٤ شارێنە ئاویروو نەورۊزی کریۊوە

نەورۊزی ٢٠٢٣ بە دروشموو "گرڎ یاگێنە نەورۊز، گرڎ یاگێنە ئازاڎی" چندین شارێنە مەبارەک کریۊ.

جە مەراسیمەکاو نەورۊزینە، بە خاترەو ئا کەسا بوومەلەرزکەنە گیانشا ئسپارا، وتارواچۍ و هونەرمەنڎەکۍ جلۍ سیاوۍ کەرانە. یاڎوو ئا کەسا کەراو کە بوومەلەرزەکەنە گیانشا ئسپارا، هەڵوێسوو ئاکەپەی بارەو بوومەلەرزەکەیۊ شەرمەزار کریۊ.

یەکەم ئاویروو نەورۊزوو ٢٠٢٣ جە ١٥و ئادارینە جە شەمزینانوو جۊلەمێرگینە کریابێوە.

مەبارەکباییەکۍ بەینوو ١٨ و ٢١ ئادارینە ملا ڕاوە. بۊنەو لافاویوە مەراسیمەکاو مەبارەکبایی جە وێرانشاروو ڕحای و یەرۍ ناوەندای تەرینە ورۍ شنیێوە.

بەرنامەکاو نەورۊزی پێسنێنێ:

١٩و  ئاداری

"دێرسیم، چەولیگ، ئێلیح، سێرت، ئیدر، وان، موش، ئەنقەرە، مێرسین، ئانتالیا، ئیزمیر، ئایدن، موغڵا، دەنیزلی، مانیسا، بورسا، ئیستەنبوڵ، قۊسەر، بالیکەسیر-ئایڤالیک، کۊجاعەلی-گەبزە، تاتوان، گەڤەر و ساکاریا عارفیە".

٢٠و ئاداری

"قەرس، جۊلەمێرگ، خارپێت-دەپ، ئاگری-پاتنۊس، ئەردەخان و ئەرزروم-قەرەیازی".

٢١وو ئادار

"ئامەد، جزیر، چاناککالە، بالیکەسیر-باندرما، ئەردەخان-گۊلە، بازید، نسێبین، موش-مارگیرت".

س.ز