پۊلیس تەقەش جە یانەو بنەیانەو ئەرگوڵ-ی کەرد و ٥ کەسۍ گیریێنێ

هێزەکاو پۊلیسوو دەوڵەتوو تورکی مەنتێقەو بازیدینە ورشا کوا سەروو یانەو ئەرگوڵی و تەقەشا وەنە کەرد و ٥ کەسێشا چا بنەیانەیە گێرتۍ.

وێرەگاو هیزی پۊلیس ورش کوا سەروو یانەو بنەیانەو ئەرگوڵی، جە گەڕەکەو ئولو یۊل-ی مەنتێقەو بازید-وو ئاگری. پڕۊسەکەنە "بێریتان ئەرگولە، گوڵجان ئەرگولە، سەرحەد ئەرگوڵ، لەیلا ئەرگوڵە و هارون ڕۊژهات ئەرگوڵ" گیریۍ و پۊلیس دەستڕێژوو تەقەیشا جە یانەکەی کەرد.

حەرپاسە پۊلیس جە وشکنای و گێڵای یانەکەینە، گرڎوو یانەکەیشا چێرووچوەر کەرد و بەرەو یانەکەیشا ماڕان و و بڕۍ یاگۍ باخچەکەیشا کاڵان.

گیریێکۍ بریێنۍ پەی بنکەو پۊلیسی و خەریکۍ پڕۊسەو چەنەکۊڵێایۊ قسەورگێرتەیشانۍ.

س.ز