ئەمیر حاتەمی ئەندامو ئەنجومەنو ژیواو پاوە-ی گیانش جەدەستدا

ڕوودایێوی هامۆشیێنە ئەمیر حاتەمی ئەندامو ئەنجومەنو ژیواو پاوەی گیانش جەدەستدا و چەنڎین ئەندامێ ئەنجومەنەکەی بریندارێ بیێ.

سەرسەبای ئارۆی، جە جادەو هانەو گەزەنێ  سەر بە شارو پاوە-ی ڤیەرێوی هامۆشیێ ڕووەشدا و ماشینێو کە سەر نشینەکێش چەنڎین ژیوگەپارێزێ بێنێ،هۆروێڵیا.
جە ئاکامو ڤیەرەکەیەنە، ئەمیر حاتەمی ئەندامو ئەنجومەنو ژیواو پاوەی گیانش جەدەستدا و چەنڎین ئەندامێ ئەنجومەنەکەی و گروهو (ئەوەژیونای هانەکانو هەورامانی) بریندارێ بیێ.
ئەمیر حاتەمی هامکات ئەندامو گروهو (ئەوەژیونای هانەکانو هەورامانی) و کەسایەتیێوی خێرۆمەند و پاوەی و هەورامانی بێ.