دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی گڕشان گێرتەوە

جارێوی تەر دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی جە هەورامانی گڕشان گێرتەوە.

دمانیمەڕۆ ئارۆی، جارێوی تەر دارستانەکێ بوزینی و مەڕەخێلی کە سەر بە شارستانو پاوە-و هەورامانیەنێ گڕشان گێرتەوە. ئێرگێرتەکەی بەفراوانی و بەخێرایی تەشەنەش کەردەن و دەیان هکتارێ جە دارستانەکانش سۆچنێنێ و یان زیانی فرەش پنەیاونێنێ.

پەی کۆنترۆڵکەردەی ئایرەکەی، ژیوگەپارێزێ و هاموڵاتیێ وێبەخشێ هەورامانی شیێنێ ناوچەکە، بەڵام بەهۆکارو فراوانی ئایرەکەی و سەختی ناوچەکەی و چڕی دارستانەکان و نەبییەی دەرفەتی، ئاستەمەن بتاوانێ ئایرەکە کۆنترۆڵ بکرانێ. هەر پەوکەی ژیوگەپارێز و هاموڵاتیێ وێبەخشێ ناوچەکەی وازیارێنێ دەسەڵاتدارێ ناوچەکەی هەوڵ و تەقالا بڎانێ پەی کۆنترۆڵکەردەی و ئەوەکوشنای ئێرەکەی و مەواچانێ: پەی ئانەیە بەخێرایی ئایرەکە کۆترۆڵ بکریۆنە، پنەوازی بە باڵەپڕی تایبەت بە ئایرکوشنانی هەن.

دارستانەکێ بوزینی و مەرخێڵێ، دوێ ناوچێ پارێزیێ ژیوگەیەنێ جە هەرێمو هەورامانی و ڕووبەرەکەشان ٢٣ هەزار هکتارێن. ئێساڵ بە هۆکارو کەموارانی و وشەکساڵی و بەرزبییەی پلەکێ گەرمای، چەندین جارێ ئێرشان گێرتەن و سەڎان هکتارێشان سوتێنێ.