تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی (بەشی دووەم)

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی.

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی" و جەی دماوە بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.

بەشی دووەم

ۋەرینە

ڕېشەو ئی ۋېرلەیە پەی سەرەنجەکا سەردەمو زاڕۊڵەی وېم و فاڕیایشا بە ۋېناکەرڎەی کۊمەڵۍ ناچینایەتیۍ چېرو ھەژمۇنو ۋیر و ۋیرلە سۆشیالیستییەکانە و گۆرەبېیەی و پەرەئەسایش چنی گۆرەبېیەی و پەرەئەسای ۋیرکەرڎەو وېم و ڕۊشنتەربېیەیش چنی ڕۊشنبېیەی ۋیرو وېم چېرو ھەژمۇنو ئەزمۇنە کەسییەکا وېم و دۆروبەرېمەنە.

سەردەمو زاڕۊڵەی، کاتېۋ کە ھارمۆنی ژېۋای و پەیۋەڼییە کۊمەڵایەتییەکا و ھەرەوەزی میانو خەڵکو تەۋېڵۍ سەرنجدېنۍ، زۇ زۇ و ھەر ڕۊ ئی پرسیارۍ یەخو منی زاڕۊڵەی گېرۍ، بېجگە ئەرەگېرتەی و ملھوڕیی بەعسی، چ پەنەوازیېۋ بە پۆلیسخانەی و لەشکرگای و پایەگا سەربازییەکا سەرو کەشەکا ھەن؛ نە کەس دزی چە کەسی تەری کەرۊ و نە کەس کەسېۋی تەر ئەتک و ھەراسانکەرۊ و نە کەس گژیۊ و نە جەنگ و کوشتەی بېیەیش ھەن و نە خەڵک پەی ژیۋای و ڕاۋەبەریی کۊمەڵەکېش پەنەوازیش بە سیستەمی فەرمانداریی و دۆڵەتیی ھەن.

دماتەر بە ئاشنابېیەی من بە ۋیری سۆشیالیستی و بېیەی وېم بە پېشمەرگە و کۊششکەرڎەی پەی دلېنەلۋای دەسەڵاتو فەرمانداریی و دۆڵەتو ئیراقی، ھیچ کات ۋېناکەرڎەی سیستەمو دماو وڕای یان بەرکەرڎەی لەشکرو دۆڵەتو ئیراقی، نە پەی منی پەروەرڎەو دلۍ پەیۋەڼییە کۊمەڵایەتییەکا ھۆرامانی و نە پەی فرەو چەکدارا گرۇپ و پارتییە چەپەکا، ھیچ کات ئەڵتەرناتیڤو دماو وڕای فەرمانداریی یان بەرکەرڎەی لەشکرەکەیش، فەرمانداریېۋی تەر، دەسەڵاتدارېۋی تەر نەبۍ، بەڵکو فرەو ھامڕاکاما چە ئا ڕانە گیانو وېشا بەخشا و ھەرگیز ئامانجشا دەسەڵاتداربېیەی لایەنەکەو وېشا نەبۍ و نەبېیەن. فرەو ئېمە کاتېۋ چە بارەو سەردەمو دماو وڕای و بەرکەرڎەی لەشکرو بەعسی قسېکەرېنمۍ، ۋېناکەرڎەو کۊمەڵۊ ئایەندەی پەی ئېمە، ھەمان  کۊمەڵۊ وېما بەبۍ فەرمانداریی و دۆڵەت، بەبۍ سالار و چېردەس بۍ.

ئا ۋەڵینە و ۋیەرڎە کەسییە، ئامیانو وېگیرتەی و گۆرەبېیەی ئی ۋیرلەو (وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی)ینە دلۍ ھۊش و ئاۋەزو منەنە، ھەر پاسە ھاندای من پەی ئەۋەنۋیستەی ۋیرلەکەی پېسەو وەرم و خیاڵ و ئامانجو وېم و بەشکەرڎەیش چنی تۊ (وەنەری ئازیزی). چۇنکە من چە ئانەیە دڵنیانا، کە سەردەمو زاڕۊڵەی و پېشمەرگایەتی و ..تد بەس من تەنیا نەبېیەنا، کە ۋیرلەی چامنەمە بېیەن و پەی ئا ئامانجەیە کۊششمکەرڎەن، بەدڵنیاییۆ چە ئیسەیچەنە ھەر تەنیا من نېیەنا و کەمۍ نېیەنۍ، ئا کەسۍ، کە ھەمان وەرم و خیاڵ و ئامانجو منشا ھەن، ڕەنگا کەمېۋ جیاۋاز، کاڵتەر یان تۊختەر؛ ئېمەی مرۊڤ وەرم و خیاڵ و ئامانجە سەرەتاییەکېما ھامبەشېنۍ و پەی یۊگېرتەیشا بەس گفتوگۊی کۊمەڵایەتیی و ڕۊشنگەریی پەنەوازا و ھەر ئاڼە ۋەسین، کە ڕەۋڕەۋەو ھامکاری و پەشتەۋانی کۊمەڵایەتیی ڕاگنۊ، ئیتر ھیچ ھېز و دەسەڵاتېۋ نمەتاۋۊ چە ڕۆتو ۋیرکەرڎەی کۊمەڵایەتیی ۋەرگېرۊ و گەرکبېیەی و واستەی کۊمەڵایەتیی دلېنەبەرۊ.

پەی ئا مەبەسەیە، من پېسەو ۋەڵنیازېۋی پەی دەسپنەکەرڎەو گفتوگۊی ڕۊشنگەرانەی، چېگەنە ۋیرلەو وېم چنی شمەی وەنەری بەشکەرۇ، بە ئا ئومېڎە کە بتاۋۊ پردۊ گفتوگۊکەرڎەی میانو وېم و ھام-خیاڵ و ھام-وەرمانە درۊسەکەرۊ و بۊ بە سەرچەمەو خیاڵی کۊمەڵایەتی و ھاندەرېۋ پەی سەرھۊرڎای ژڵېۋەی کۊمەڵایەتی. ھەڵبەتە پەنەوازا، کە من پەیگیرانە و بەبۍ پەرڎە و ڕۊشن، ئانەیە ۋاچۇ، کە ئامانجو من کڵېشەسازیی ئایدیۆلۆجیی نېیا و گەرەکمنېیا ۋیرلەکەی پېسەو کڵېشېۋی ئایدیۆلۆجیی پەی قاڵبدای کۊمەڵۍ ۋەڵنیازکەرۇ، نەخێر، ئامانجو من ۋەڵنیازکەرڎەو بابەتېۋی ھامبەشېن پەی گفتوگۊکەرڎەی و درۊسکەرڎەی پردۊ گفتوگۊی کۊمەڵایەتیی و ڕۊشنۋیریی بە ئامانجو لکۆدای وەرم و خیاڵە ڕەنگاوڕەنگەکاما چە بارەو کۊمەڵۊ ئایەندەی؛ کۊمەڵېۋە کە ئازاڎی و یەکسانی و داڎپەروەریی کۊمەڵایەتیی و ئارامی و ئاسۇڎەیی و ئاشتەۋایی کۊمەڵایەتیی بنەماشەنۍ و وەرمو ھەزاران ساڵەو مرۊڤایەتین پەی بەدەسۆئاۋرڎەی سرۇشتە کۊمەڵایەتییەکەیش، پەی وۍ-ڕزگارکەرڎەی چە نەوەشییە ڕامیارییەکا، یۊ چە ئانیشا نەوەشی (چە-وۍ-بېگانەبېیەی) کەسەکان پېسەو نەوەشېۋی زاڵ و گرڎگیرو ئی سەردەمەیە.

پەی ئانەی و ۋەرو ئانەی، ئومېڎواز ھەنا ۋیرلەو ( سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی) بۊ بە خاڵۊ دەسپنەکەرڎەی گفتوگۊی کۊمەڵایەتیی و ڕۊشنۋیریی میانو خەڵکو ھۆرامانییەنە، کە من پېسەو گونجیاتەرین کۊمەڵۊ ناوچەکەی، خەڵکو ھۆرامانی و پەیۋەڼییە کۊمەڵایەتییەکۍ و کولتۇر و پارېزیایی سرۇشتی کۊمەڵایەتیی کۊمەڵۊ ھۆرامانی بە گونجیاتەرین یاگۍ پەی ئەزمۇنکەرڎەی ۋیرلەو ئا سیستەمە کۊمەڵایەتییە مزانۇ، کە کۊششېۋا پەی پېۋەندای ۋەرەنجامو ئەزمۇنەکا کۊمەڵۍ سڤیلیۍ و ھەرەوەزییەکا سەڎەی ۋیەرڎەو مرۊڤایەتی چنی ۋەڵینەو سیستەمو ڕاۋەبەریی ھۆرامانی، کە جۊرېۋ چە سیستەمی دێمۆکراتی ئازاڎشارەکا یۆنانی کۊنی بېیەن، کە یان یۊنانییەکا چە ھۆرامان و وەرکۆتو زەمینیۆ پەی سەرزەمینو وېشا بەرڎەن، یان ئاڎېشا پەی سەرزەمینو ئېمە ئاۋرڎەن، یان ھام-زەمان ڕېشەی ھامبەشش چە ۋەڵینەو کۆمونە سەرەتاییەکا مرۊڤایەتییۆ ئامان.

پەی ئانەی کە ھیچ ۋیرلە و پڕۆژېۋی ئەزمۇنگەریی نەبۊ بە کڵېشەسازیی ئایدیۆلۆجیی و نەبۊ بە بەڵاو سەرو سەرەو خەڵکی، مشیۊ و پەنەوازا ھەنگامۍ یەکەمە بە سەرنج و ڕەخنەگەری گفتوگۊکاما دەسپنەکەرمۍ و ھیچ ۋیرلېۋ چە ۋەڵنیازېۋۍ زیاتەر ۋەرچەمنەگېرمۍ. ئی پەڕتۇکەو ۋەرو دەسو شمەی ئازیزیچ بە ھەمان ئامانج نۋیسیان و ئانە بەشداری شمە وەنەری ئازیزین، کە گیان کەرۊنە جەسەو ھەر ۋیر و ۋیرلېۋی و ھەر پاسە ئانە نادەرباییسی ئېمەن، کە نەھامەتییەکا سەرو کۊمەڵېرە مارۊ و پەی سەرھۊردای دیکتاتۆری و شۆڤینیزمی و فاشیزمی و گەڼەیی و سیستەمی ڕامیاریی زەمینەسازی کەرۊ.

----------------------------
ڎ : ئەڎا
ۋ : ۋاران
ڼ : مەڼ
ۊ : لۊ
ﯗ = وو : (مــﯘ)

بەشی یەکەم