تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی (بەشی یوەم)

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی.

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی

"ئاکۊ مارانی" و جەی دماوە بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.

بەشی یەکەم


پېشکەش بە :

-    بە گیانبەخشا و چالاکا ژڵېۋەو (چیای سەوز)ی

 

-    چالاکا ژڵېۋەو پارېزنای زۋانی ئەڎایی و فېرکەرە وېبەخشەکا

-    چالاکا ژڵېۋەو ھاندای پەی چنەوەشبېیەی چە بە مەرگ سزادریایا و دژو قەنارەی

-    چالاکا ژڵېۋەو ئاژەڵپارېزی و سۊچنای قەفەزا و ماڕای تفەنگا

-    چالاکا ژڵېۋەو ژېۋارپارېزی و ئاۋەڎانکەرڎەی دەگایا

-    چالاکا ژڵېۋەو پاکۆکەرڎەی ناوچەکا چە بۆمب و مین و شۊڼەۋارەکا جەنگی

-     چالاکا ژڵېۋەو پارېزنای سەرچەمەو (بڵ)ی دژو بەڼگاسازی

-     چالاکا پارېزنای مافو زاڕۊڵا و ۋەرگېرتەی چە ناچارکەرڎەی و ھەرمانکەرڎەی و ئەتکەرڎەی زاڕۊڵا

 

-     چالاکا ژڵېۋەو یەکسانی مافو ڕەگەزەکا [ژەنی و پیا و فرە-ڕەگەز و ڕەگەز-پېچەۋانە...تد]

-    چالاکا ژڵېۋەو ئەڎایا دژو جەنگی و زیڼانی و قەنارەی و تڼوتیژی

-    ھەر کەسېۋ کە ئامانجدارانە دەشت و دۊڵ و تەپۊڵکە و کەشاۋە درەختۍ منیۊ، تاکو دۆروبەر سۆز و دڵگیر، ھەۋا پاک و ھۆر بارگاۋی بۊ و خاک و خۊڵو کەشەکا چە ئەرەماڵیای ۋارانی و لافاۋی پارېزنۊ.

-    ھەر کەسېۋ کە (ئازاڎی و یەکسانی و داڎپەروەریی) وەرمۍ ھەر ڕۊیشەنۍ و ھەست بە مەترسییەکا سیستەمی چینایەتی پەی سەرو ژیۋای و ژیۋاری کەرۊ و خەریکا پەی وۍ-ڕزگارکەرڎەی و ڕزگاربېیەی کۊمەڵەکېش دلۍ ناڕەزایەتی و ژڵېۋەکا یاگۊ ژیۋای و ھەرمانۍ و وانای و خزمەتکەرڎەی وېشەنە ۋەرانۋەرو ھورۇژمو نەزمی تازەو تاڵانی و گەڼەوەریی و چەپاۋڵگەریی و پاۋانگەریی و جەنگەکا [نیئۆلیبڕالیزم] سەنگەرگېرۊ و چە ئا ڕانە ژیۋا و گیانو وېش بەخشۊ و ئامانجی سەرەکیش ڕزگارکەرڎەی ژیۋای و ژیۋاری و پاکۆکەرڎەی جەسەو ئەڎا زەمینېن چە ۋېرانکاریی سیستەمە ڕامیارییەکا و شەخەڵو پیشەسازیی و ھەر پاسە پەی ئەۋەگېڵنای بەھا و کەسایەتیی و ئاۋەز و ۋیرۆکەرڎەی پەی مرۊڤی و ڕزگاری مرۊڤایەتی چە سیستەمی چینایەتی، کۊششکەرۊ.

----------------------------------------------------------------------------------

*سەرنج : چنی سپاسگوزاریی و ھامخەمیی و پەشتەۋانیکەرڎەی ھەمیشەیی وېم پەی ژڵېۋەو (چیای سەوز)ی، من پېسەو ھامخەمیی و ھامپەشتیکەرڎەی ئی پەڕتۇکەیە بە ئاڎېشا پېشکەشکەرۇ، چۇنکە پەی من ئا جۊرە چالاکیۍ نمۇنېۋەنۍ چە وېکۊمەکیی و ھەروەزیی و وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و وېھۊشیاریی و ھەستکەرڎەی بە ۋەرپەرسیاریی و دەرککرڎەی ئەرکو سەرو شانەی پېسەو مرۊڤی ھۊشیاری ۋەرانۋەرو دۆروبەری و ژیۋاری و سرۇشتی و ئەڎا زەمینۍ.

ڎ : ئەڎا

ۋ : ۋاران

ڼ : مەڼ

ۊ : لۊ

ﯗ = وو : (مــﯘ)