ئیسماعیل حەمیدی؛ چریکێو تخوونوو عۆسمانوو ئاواتان پەی ئێمەمانان

دەنگوو ئیسماعیل حەمیدیی تا ڕادێوی فرە جە دەنگوو مامۆسا عوسمانی مشۆ، هەر ئانە بیەبێ نوونگەو ئانەیە فرەو خەڵکی واچا ئینە دەنگوو مامۆسایا.

وەڵێ ئامای شریتێ و دەنگ گێرتەی و پاشەکەوت وسەی دەنگوو گۆرانیەواچاو هەورامانی بەروو هۆنەروو گۆرانیەواچەکاما لوان دەرەرە و نەبیەن نەسیب چووک جە هەوازەیشا تاق و تەنیا تاریفێ سەروو زوانوو خەڵکی مەنەنەوە.هەرچن چی دماوە کە شریتە ئامانە بڕێوشا کەوتێنێ وەرش و دەنگشا تۆمار کریان بەڵام ئێتر ئا گۆرانیەواچە گەورێ پیرێ بیێنێ و هازۆ دەنگیشا بیەن یەرە کوتەوە.مامۆ هەیدٚەری نۆدشی یام لالۆ ئەلیلەی نەوسوودٚی وەڵێنە قرمەو دەنگیشا دنیاش گێرتەنەرە ئیسە کە شریتە وێش هەورامانەنە ئەرمانانش ئادٚێ دەنگشا ڕۆگاری چەمنان!!.هەر پا نوونگەوە وەختارێو دەنگوو مامۆ هەیدٚەری نۆدشی،ئەلیلەی نەوسوودٚی،حەمەجافروو حەمێ نۆدشی،ئەحمەدٚوو نازارێ بیارەیی،ڕەشەغۆڵاموو ئەحمەدٚئاوای،حەمەکەریموو عەبوولەی،یۆسۆلەو جانەی و….نیا تا حەنناو دەنگ وەشی و هۆنەریشا گێرمێ پێوەرە و بزانمێ زانایی و شارەزاییشا سەروو گۆرانیاوە و تایبە سیاوچەمانە پێسە سەرتەڵوو ئا هۆنەریە چن بیەن مشیۆم شۆنۆ ئادٚیشارە ئێژانەوکێشانەو هۆنەرەکەی کەرمێ،پەرگەماو تۆمار کەردٚەی دەنگەکا هۆرگێڵۆوە پەی سەردەموو شەفێع کەیمنەیی،عۆسمان کەیمنەیی،حەمەحسەین کەیمنەیی،جەمیل نەوسوودٚی و…..تا ئیسە.پا هۆرسەنگنایە پاسە مدٚو وەروو خیاڵیم چوونکەتی دۆس و دژمەن مەیا پنە هەوازەو مامۆسا عۆسمانی و شارەزاییش و خیشی بارەسەی زاناییش جە هۆنەروو گۆرانیە هەورامیانە نیا و وەش مەبۆوە خاستەر ئانەنە ویەرینوو گۆرانیێ هەورامیێ کریۆ بە دوێ بەشێ:
وەڵێ مامۆسا عۆسمانی
شۆنۆ مامۆسا عۆسمانی

وەڵتەر واچیا وەروو بێ دەسەڵاتی بووموو هەورامانی ئا گردٚوو پاشەکەوتە دەوڵەمەندٚەیە و خوانە پیت دار و ئاڵتوونیە بە مەردٚەی هۆنەرمەندەکا لوا چێروو خاکی و پەی هەتا هەتای شاریاوە و وەڵێ مامۆسا عۆسمانی گێڵۆوە تاک وتووک دوێ یەرێ کاسێتا کە ئادٚێچێ خاس هۆرنەگیریاینێ و دەنگەکێ پەحاڵ مژنەویا چێوێوتەر نەمەنەنەوە پەیما.

دەخۆ داخەکێم مەشۆ ئاوەختە هەڵەوجەنە دەنگوو ئا زەماوندٚێ تۆمار نەکریان کە سیامەند هەورامی کوڕوو لالۆ ئەلی نەوسوودٚی گێڵنۆوە و ماچۆ تاتەم گێڵنێوە و واچێ من و مامۆ هەیدٚەرشا چڕیایمێ زەماوندٚێوەنە گۆرانیێ واچمێ،حەسەن زیرەکیچ ئاما بێ فرەو کەسا حەز کەرێنێ ئێمە و حەسەن زیرەک پێوەرە گۆرانیێ واچمێ،ئێمە دەسما پنە کەردٚ و بەنا بێ حەسەن زیرەکیچ بەی شۆنیمارە،حەسەن زیرەک ناما و جە جوابوو ئانەیە چی ناما؟ماچۆ؛ کێ ئه‌توانێ له‌گه‌ل ئه‌مانه‌ گۆرانی بڵێ، ئه‌ڵێی ئاور به‌ پووشه‌وه‌ ده‌نێن”.

متاوی واچی پا ئاژەیە سەرەوە باسما کەردٚ سەرەوەختوو گۆرانیە واتەی مامۆسا عۆسمانی گەش تەرین و وەڵکەوتە تەرین سەردەموو گۆرانیێ هەورامیێن.کێ بۆ لیڤیابۆش پەی قینیش ئامای بۆ هەوازە ئەفسوونیەکەو ئا هۆنەرمەندە ژیر و ڕۆح سووکیە؟ نزانی نسکەنسکوو پاژەرەژوو مڵکەکاو هەورامانی ئا دەنگە بیەنە کە سەرکەشە سەربەرزەکێش لاوناینێوە و ڕازەو هێقمی و وێپایی نیشینگەو ژیرلاش گێڵنانەوە.هەورامان قازانجش بیەن عۆسمان ڕۆڵەش بیەن و وەرەو ئەدٚالە گەورێشەنە تەڕ و وشک کریان!.هەورامان قازانجش بیەن پاڵوو عۆسمانیەنە شەفێع و حەمەحسەین و جەمیل و سەباح و….بیێنێ تا قوڵ کەرانە قۆڵوو یەکترینی و بە دەنگشا و هۆنەرشا وێشا تاق و تەنەکیا فەرهەنگیوی چن هەزار ساڵە پاریزنا و جە فەوتیای گلش داوە!.

ئیسە عۆسمانوو ئاواتا گەرم بیەبێرە و بە چریکەی ئەهووراییش خەریکوو خزمەتی بێ کتوپڕێوەنە باروو شاناما گیریارە،هەواڵیوی دڵ ئێشن و جەرگ بڕ دەنگوو مامۆسای کپ بی و گیریا. بە ویرم تا دنیا دنیان ئەدٚا عۆسمانی مەوینۆوە،ئا دەنگە،ئا هازێ،ئا شارەزایە و ئا ژیریە و ئا هۆرزەوئەرەنیشتە پاکەیە.

شۆنۆ عۆسمان هەورامی ئێژایی و سەنگەو گۆرانیێ هەورامیێ دلێ کۆمەڵگایەنە تا ڕادێوی فرە وستەرە وار بەڵام بە چنەئامایی ڕەفێقەکاش و بڕێو دەنگێ تازە پنە یاوای تارسەمەندٚێ هۆنەروو هەورامانی، وەرێژی فرەش نەکەوت و مدرا بە پاوە!. یۆ چی دەنگە ڕەسەنا ئێسماعیل حەمیدی نۆدشی بێ کە وەروو ئانەیە دەنگش فرە شێوە دەنگوو مامۆسا عۆسمانی تا ماوێوی فرە خەڵک هەر ئەجیێش فیلمش وزۆ سەروو گۆرانیەکاو مامۆسای!!.دەنگیوی ڕەسەن،هەوازێوی وێمانە،چریکیوی لاونەر و هەناسێو لیکموو وەشەویسی وەڵاتی.

ئێسماعیل حەمیدی کوڕوو دەروێش حەمەعەلی و هێمنێ مانگۆ ئاوەوەرەو ساڵۆ ۱۳۵۶ کۆچی ڕۆجیاری یووەم کەڕەت چەمێش نودشەو حەزە بەرزەکاش دیەنشا. هەر زوو دیمەنی ئەوەڕازیا، وناریا و ئەوەپەساریاو هەورامانی پێسە سەرچەمەو ژیوەنی و ویانی ختلێ ویریش دانش و شۆنەماش سەروو هۆرچنیای تووڵەڕا سەخڵەتەکۆ هۆنەریشەوە بیەن.
هەروەرەنە بە تەشک ودیامانیوی هەرەقەتین کەوتەن سەروو بەزمی و پەی یووەم جاری سەیرانگاو داڵانی نە ساڵۆ ۱۳۸۱ی بەزموو شیرین گیان مەچۆ یش وات کە ئاوەختە یاگۆ وێشەنە حەنەریوی زل بێ و دەنگیوی سەمەرەش دلێ کۆمەڵگایەوە داوە.

دەنگوو ئێسماعیلی تا ڕادێوی فرە ئەوە دەنگوو مامۆسا عۆسمانی مشۆ هەر ئانە بیەبێ نوونگەو ئانەیە فرەو خەڵکی واچا ئینە دەنگوو مامۆسایا و ئی کوڕە لچێش تەقنۆ و وێش گۆرانیەکا مەواچۆ.

شۆنۆ ئا بەرهەمیەرە تا ئیسە ئێسماعیل لەحازێوە نەپەشۆکیان هەرمانێوەتەرێنە و شۆنۆ هۆنەریش هۆرکەردٚێنە.ئی هۆنەرمەندە جیاکار جە دەنگ وەشیش شارەزاو بەزمە ڕەسەنە هەورامیەکان و چەپەوانەو بڕێو گۆرانیەواچا کە نەزانانە چیلا و چەولا بەزمە دەسکارەکا مارا و تێکەڵوو ئەنتیکی گۆرانیێ هەورامیێ کەرا بە ڕێک وپێکی ڕەسەن بیەی بەزمەکا پارێزنۆ.

ئادٚ بە تەشکیوی ژیرانە نە بەزمەکەی تێک مدٚۆ نە شێعرێ نادرۆسێ ماچۆ. پەی نموونەی گۆرانیێ سننەتیێ فارسیەنە هیچ گۆرانیەواچێو مەتاڤۆ بەروو دەزگایەوە بوانۆ یام گۆشە ئاوازیەکاشەنە بزیۆوە ئەر پاسە کەرۆ ماچاش پنە تۆ فاڵش موانی و پەردٚۆچوو هەرمانەکێش پنە مەدٚا،بەداخەوە چووک هۆنەروو هەورامانی بێ وێ و ساحیبا گردٚ کەس جە هەورامی و ناهەورامی سەرەش کەرۆ پۆر و بێ زانایی چۆڵێ هۆرکەرۆ و دەسێ کەرۆنە گۆشش و کەس دەرەقەتش نمەی!!!. کەمێنێ پێسه ئێسماعیل حەمیدی کە یاوایبانە دلێگروو گۆرانیێ هەورامیێ.

هەر پاسە واچیا سەرتەڵوو گۆرانیێ هەورامیێ سیاوچەمانەن،هەوازیوی حەنەر،هێقم و پتەو پێسە سەرکەشە سەربەرزەکاو وەڵاتی. گۆرانیەواچی هەورامی نەتاڤۆ سیاوچەمانە واچۆ مەبۆ نامێش بنیەی هۆنەرمەند.بە واتێوتەر متاوی واچی گردٚ سیاوچەمانەواچێو متاڤۆ گۆرانیەواچ بۆ بەڵام گردٚ گۆرانیەواچێو مەتاڤۆ سیاوچەمانەواچ بۆ.بە دڵنیایەوە ئێسماعیل حەمیدی چا سیاوچەمانەواچە ژیرانە کە فرەو بەزمە سەخڵەتەکاو سیاوچەمانەیش جە بەرە هۆنەریەکاشەنە واتێنێ و بە واتەو شارەزایاو سیاوچەمانەی کەمش جە هۆنەرمەندە هەرەقەتینەکا نیا.

جە سەرەوەختێوەنە کە داخەکێم مەشۆ هۆنەروو گۆرانیۆ هەورامانی وەروو کەل وکار نەگێرتەی و بێ دەری بیەن بازار و فرەو کەسێ بەنامێ هۆنەرمەندی کیسەشا پەی هۆر وراسەن و بە تەشکیوی سەقەت بە ئۆرگێو خەریکوو نان بەر ئاردٚەیەنێ ئێسماعیل حەمیدی هەرچن کە تاوێ پێسە ئا تاقمەیە بۆ و نانەش ڤزۆنە ڕوەن! بەڵام ڕاو گەورەیی و گەوراو هۆنەرەکەیش هۆرش چنیێنە و بە بەینەتەوە سیاوچەمانەکا و بەزمە ڕەسەنەکا ماچۆ پەی حەزپنەکەراو دەنگی ڕەسەنیش و دوور جە هەراومەزاتوو بازاروو قازانجی خەریکوو خزمەتیوی پاک و پۆختەیا.

چریکێو تخوونوو عۆسمانوو ئاواتان پەی ئێمەمانا و ئاواتوو سەربەرزی،نەبەزی و ئەنەئاردٚەیم هەن پەیش و پەڕەدڵ ماچۆش پنە: مانیایت ئەوەسیای بۆ و دەنگت دنیانە بۆ.

نویسەر/ ئۆمید حەبیبی فەخری

سەرچەمە/ پەلیانەو نویسەری جە فەیسبۆکەنە

 

سەرچەمە/