جە دۆسلدۆرف هەزاران کەسۍٚ ئەرەگێرتەیی ڕژێمو تورکیایشان شەرمەزار کەرد

جە دۆسلدۆرف-و ئەڵمانیا-ی هەزاران کەسۍٚ دژ بە ئەرەگێرتەیی ڕژێمو تورکیای و بەکاربەردەی چەکو کیمیایی دژ بە گەریلای، ڕاپیمایی درێشان ئەنجامدا و ئا ڕژێمەشان شەرمەزار کەرد و پەشتیوانی پەی گەریلای نیشانەدریا.

ئارۊ شەممە، شارو دۆسلدۆرف-و ئەڵمانیا-ی هەزاران کوردۍٚ هەر چوار بەشۍٚ کوردستانی و ئازادیۋازێ ئاڵمانۍٚ و ئەوروپایێش یاۋنێ هەنتری تا پێوەرە دژ بە ئەرەگێرتەیی ڕژێمو تورکیای و بەکاربەردەی چەکو کیمیایی دژ بە گەریلاکانو ئازادی و ئازادی جەستەیی ڕابەر ئاپۆی راپیمایی درێژمەودا ئەنجام بڎانێ.
ڕاپیماییەکە بە پێشاهەنگی جمیەرو ژەناو کوردی جە ئەوروپا (ته‌ژه‌كه‌-ئه‌) و كۆنگره‌و كۆمه‌ڵگاو دیموكراتیكو كوردستانی ئه‌وروپا (كه‌جه‌ده‌كه‌-ئه‌)ی ڕێکوزیابێ و جە میانەشەنە پەیتا پەتا دروشمۍٚ دژ بەئەرەگێرتەیی و هێرشەکۍٚ ڕژێمو تورکیای و به‌کاربەردەی چەکو کیمیایی وهەر پاسە پەی ئازادی ڕابەر ئۆجالانی ۋاچیێوە.

بشداربیەکۍٚ کە بە مارشو ئەی ڕەقیبی دەستشان بە ڕاپیمایەکەیشان کەرد، بە بەرزکەردەیۆ و هۆرگێرتەی لافیتۍٚ و پانکارتۍٚ و ئاڵایۍٚ و سومبوەلەکۍٚ کوردستانی و جمیەرە ئازادیۋازەکەیش و هەرپاسە پاڵۍٚ گەریلای، گوزارەشان جە داواکارییەکانش کەردەوە کە وێشان جە کۆتایی ئاوردەی بە ئەرەگێرتەیی تورکیای، پارێزنانی کوردستانی، ئازادی ڕابەر ئاپۆی، دادگایی کەردەی و سزادای ڕژێمو ئەردۆغانی، موینێوە.
ڕاپیمەرەکۍٚ بێدەنگی ئەڵمانیای، ئەوروپای و گلێرگاو میاندەوڵەتیشان وەرانوەر بە ئەرەگێرتەیی و تاوانە بەردەوامەکانو تورکیای نیشانەدا و وازیارۍٚ بێنۍٚ ئا بێدەنگییە دماییش بەیۆنە.

سەرەڕاو ئانەی پۆلیسۍٚ و هێزە ئەمنیەکۍٚ ئەڵمانیای بە بەکاربەردەی فشاری و بۆمبۍٚ گازیۍٚ هەوڵشاندا ڕاپەیماییەکەی ئاستەنگ بکەرانێ، بەڵام سەرکەوتۍٚ نەبیۍٚ و ڕاپیمەرەکۍٚ  کۆڵشان نەڎا و تا یاوای بە یاگۍٚ مەبەستی زیاتەر جە ٦ کیلۆمەترۍٚ ڕاشاشان پیما.
جە دمایین مدرگانە، ڕاپیمەرەکۍٚ بە گلێرەوبییەی و وتاردای و واتەیۆ دروشمان دماییشان بە ڕاپیمایەکەیشان ئاورد.