بومەلەرزە وەرهۆرز و پانیشتو کوردستانیش لەرناۋە

ئێشەۋ بومەلەرزێۋی بەهێز وەرهۆرز و پانیشتو کوردستانیش لەرناۋە و هیشتای زیانەکێش بە تەمامی دیارێ نییەنێ.

سەعات ۰۷:۳۷ دەیەقێ ئێشەۋی، بومەلەرزێۋی بەهێز ناوچێ و شارەکێ وەرهۆرز و پانیشتو کوردستانی و بەشێ جە ئێراقیش لەرناۋە. زانیا هازەو بومەلەرکەی ٦.۳ بییەن و  میانگەکەش شارچەو گەیلان غەربی بییەن کە سەر بە پارێزگاو کرماشانیەن. تا ئیسە زیانەکێ بومەلەرزەکەی بە تەمامی دیارێ نییەنێ، بەڵام قسێ هەنێ کە جە گەیلان و سەرپێڵ  زیانی گیانی و مادی هەن.

ساڵێ ۋیەردێ جە هەمان کات و ساتەنە بومەلەرزێ پەیاپەیێ هەمان ناوچێ و شارێش گێرتێبێنێ و هەزاران کەسێ جە وەرهۆرزو کوردستانی کوشتێ و بریندارێش ۋنە کەوتەبێۋە.