هونەرمەندی گۆرانۍواچ حەمە هەورامی کۆچی دماییش کەرد

جە مەریوان هونەرمەندی گۆرانۍواچی نامی و سەرشناس حەمە هەورامی کۆچی دماییش کەرد و بە ئی بۆنە غەمناکەوە پلاتفۆرموو هۆرام-ی پەرسە و سەرەوەشیش وێش یاونان و کۆچکەردەش بە دڵسۆزو هەورامانی نامێش بەردەن.

هونەرمەندی گۆرانۍواچی نامی و سەرشناسو هەورامانی محەمەد هەورامی ئەشناسیا بە حەمە هەورامی، جە ئی دمایانە تەندروستیش تێکشیە بێ و نەوەشی یاگەگیر کرەدە بێ. دەرەنجام نەوەشیەکەی زەفەرش پنەبەرد و ئارۆ جە تەمەنی ٦٥ ساڵییەنە پەی هەمییشە کۆچی دماییش کەرد و گیانش ئەسپارا و دنیاو هونەرو هەورامانیش غەمبار کەرد.

هونەرمەند حەمە هەورامی جە دەگاو (مازی بن)ی سەر بە هەرێمو هەورامانی جەئەڎێ بییەن و هەر جە زارۆیەوە عاشق و عەوداڵو هونەری و گۆرانۍواتەی بیەن و بە دەنگە ناوازەکەیش هەر زوور دلێ هەورامیەکانە نامێش بەرکەردە وبی یۆجە گۆرانۍواچە دیارەکانو هەورامانی.
هەورامی، ساڵانێوی دوور و درێژ جە بوارو گۆرانیێ و سیاچەمانەیەنە خزمەتی گەورەش بە هونەر و فەرهەنگو هەورامانی کەردەن و سەدان گۆرانیێ و بەزمێ هۆرامیێ ڕەسەنێش تۆمارێ کەردێنێ و نام و نامبانگش سنور و هەورامانیش تەنەنەوە و تەنانە دربازو ناوچە جاف شین و سۆرانی نیشینەکانیچ بیەن و پەی دەیان ساڵان هامتەریب چەنی گۆرانۍواچەکانو سەردەمو وێش، کۆر و کۆبیە و زەماوندەو خەڵکیشان وناران.

هەر بە ئی بۆنە غەمناکەوە  پلاتفۆرموو هۆرام-ی پەیامو پەرسە و سەرەوەشیش دان و جە میانشەنە ئاشکراش کەردەن: حەمەهەورامی دڵسۆزانه خزمەتش بە هۆرامانی و هونەرەکەیش کەردەن.

تەمامی پەیامەکەو پلاتفۆرمو هەورامی:

هونەرمەندی گۆرانیواچ محەمەد هۆرامی ئەژناسیا بە حەمە هۆرامی خەڵکوو مازیبنی دماو دەس و پەنجە نەرمکەردەی چەنی نەوەشی سنعەو ٦٥ ساڵەیەنه کۆچی دماییش کەرد.

ئی هونەرمەندە بە گۆرانیەکا وێش و بە دەنگی بەسۆزیش دڵسۆزانه خزمەتێوی فرەش بە هونەر و زوانوو هۆرامانی کەرد و یۆ جە گۆرانیواچە دیار و ئەژناسیاکە بێ.

هەنەرمەند حەمە هۆرامی پێسەو فرەتەروو هونەرمەندا هۆرامانی ژیوەوی سەختش بەردەن سەر بەڵام بە هۆ ئانەیۆ کە حەز و ئاواتێوی فرەش بیەن کە گۆرانیێ هۆرامیێ واچۆ پۆچی کەناروو ژیواو هەژارانەو وێشەنه ڕوەش کەردێنه گۆرانیواتەیچ. هەر پۆچی خزمەتوو دڵسۆزانەو ئی هۆونەرمەندیە یاگێ ستایشیەنه و مشۆم ڕاکێش بەردەوامه بۆ

پلاتفۆرموو هۆرامی سەرەوەشی جە قۆم و کەسوکاریش، خەڵکوو هۆرامانی و هونەردۆسا مکەرۆ و سڵام کیانۆ پێ ڕۆحوو ئی هونەرمەندە گۆرەیە.