هەرێم روو بە ئەوەکوشیای کارەبای و تارکی و دەیجورەن

قەیرانو دارایی و نەبییەی سۊتەمەنی، کارەباو هەرێمو کوردستانیش ڕووبە ئەوەکوشیای سەرتاسەری مەبەرۆنە و ئەگەر هەن تاریکی و دەیجور باڵ بکێشۆنە سەرو ئا بەشەو وڵاتیەرە.

وەزارەتو کارەباو هەرێمو کوردستانی سەبارەت بە کەمبییەی کارەبای نیشتمانی ئەرەیاونایێوش دان و جە میانشەنە ئاشکراش کەردەن: "قەیرانو دارایی و نەبییەی سۊتەمەنی چوون (گاز و گازاۆئیل) و نۆژەنەکەردەی جە چەنڎ بەشێ مدرگە (وێستگە)کێ گاز (غاز)و هەولێری، خەباتی و چەمچەماڵ- یەنە بەرهەمئاوردەی کارەبایش جە ٣٢٠٠ مێگاواتێوە پەی ٢٥٠٠ مێگاواتێ کەم کەردەنەوە".
پەیوەست بە هەمان بابەتی ڕاوەبەری گردیی کارەباو سلێمانیێ جە ئەریاونایێوەنە هاموڵاتیێ شارەکەیش ئاگادارێ کەردێنێوە: "بەهۆکارو قەیرانو دارایی، نەبییەی سۊتەمەنی و دورستبییەی چەنڎین گرفتێ تەکنیکیێ و نۆژەن نەکەردەی مدرگەکان، بەرهەمئاوردەی کارەبای وستەنەرە، پەوکەی چوون ویەردەن نمەتاوانە کارەبا بڎانێ و چەنی وەزارەتو کارەبای ئیێنێ هەماهەنگییەنە پەی چارەسەری گرفتەکەی". 

جەلاو وێشەوە پارلەمانتار سۆران عومەر کە ئەندامەن جە لیژنەو دارایی و سەرچەمە سورشتیەکانو پارلەمانو هەرێمی بە( ڕۆژنیوز)یش واتەن: "نەڎای پوڵی بە مدرگەکانو بەرهەمئاوردەو کارەبای کە سەر بە کەرتی تایبەتیەنێ، هەرێمش روو بە ئەوەکوشیای کارەبای کەردەنەوە".

نامبریا باس جە ئانەیە کەردەن: "حکومەت سەرقاڵەن بە بەردەی پوڵو نەوتێ و داهاتو دلێ وڵاتی و مەپەردەچیۆنەش تا سۊتەمەنی بڎۆنە بە پاڵفتەگان و تا ئاڎێچێ سۊتەمەنی بڎانێ بە مدرگەکان و پەی ئا کارەبایە کە بەرهەمشان ئاوردەن پوڵشان نمڎۆنە پنە تا دەرنجام بتاوانە وێشان سۊتەمەنی دابین بکەرانێ. پەوکەی ئەگەر بارودۆخەکە بەزوویی چارەسەر نەکریۆنە، ڕەنگەن دەرەنجام ئەوەکوشیای سەرتاسەری کارەباش ونە بگنۆوە".

ئی بارودۆخە جە سەروەختوەنە ڕووە مڎۆنە کە هەرمێو کوردستانی ئینارە سەرو دەریایێ جە نەوتێ و گازی و ڕۆچانە سەڎان هەزار بەرمیلێ نەوت و سەڎان هەزارێ پێ چوارلاگۆشێ گازی سروشتی بەرماوەرانێ و ڕەوانێ بەرو وڵاتیشان مەکەرانێ، بەڵام حکومەت و دەسەڵاتدارێ هەرێمی بەشێوی کەم جە داهاتەکەیش و بەشێو جە بەرهەمە نەوتیێ و گازیەکان پەی مدرەگەکانو بەرهەمئاوردەی کارەبای و نۆژەن کەردەیشان تەرخان نمەکەرۆن.

هاموڵاتیێ هەرمێی نیگەرانێ بارودۆخەکەی و کەمی کارەبایەنێ و  وازیارێنێ بەزوویی وەڵێ ئاومای وەرزوو  گەرمای گرفتەکە چارەسەر بکریۆنە و مەواچانێ: "هێشتای وەرزو گەرمای نەئاومان، ئینە بارودۆخو کارەبایەنە، ئەی ئەگەر گەرما بەیۆن ئاوەختە بارودۆخەکە و کارەبا چێشان سەر مەیۆن و کێ وەرپرسیای هۆربگێرۆنە؟".