بکوشێ (سەعدە ئەلهرماس و هند ئەلخەزیر)ی دەستگیرێ کریێ

هێزەکێ (قەسەدە)ی جە ئۆپەراسیۆنێوی تایبەتەنە بکوشەکێ (سەعدە ئەلهرماس هامسەرۆکەو ئەنجومەنو تل شەعیری و یاگەگیرەکێش هند ئەلخەزیر)شان دەستگیرێ کەردێ.

جە 2021/01/22ی، سەعدە ئەلهرماس هامسەرۆکەو ئەنجومەنو تل شەعیری سەر بە پانیشتو حەسەکەی و یاگەگیرەکێش هند ئەلخەزیر-ە جە کەردێوی چەپەڵ و دژە ئینسانیەنە چەتەکێ داعشی شەهیدێ کەردێ.
دمابەدمای شەهیدکەردەیشان، هێزەکێ سوریای دیمۆکراتیکی (قەسەدە) هەڵمەتێ و ئۆپەڕاسیۆنی سەربازیێش دژ بە چەتە ئەوامەنکێ داعشی دەست پنەکەردێ. جە هەڵمەتێ و ئۆپەراسیۆنەکانە دەیان چەتێ و چەندین سەرچەتێ داعشی دەستگیرێ کریێ. 
جە بەردەوامی ئا هەڵمەتێ و ئۆپەڕاسیۆنانە هێزەکێ قەسەدەی دەرەنجام بکوشەکێ (سەعدە ئەلهرماس هامسەرۆکەو ئەنجومەنو تل شەعیری و یاگەگیرەکێش هند ئەلخەزیر)شان دەستگیرێ کەردێ.
جە ئی بارەوە ئاژانسو ئانهای وەڵاوش کەردەنەوە، بکوشەکێ سەعدە ئەلهرماس و هند ئەلخەزیری جە ئۆپەراسیۆنێوی تایبەتو دژە تیرۆریەنە دەستگیرێ کریێنێ و پەیجۆری و ونەکۆڵای چەنیشان دەستش پنەکەردەن. ئاژانسەکە زانیاری و وردەکاری زیاتەرش سەبارەت بە دەستگیرکەردەکەی نەڎان.

چەمەڕایی هەن تا هێزەکێ سوریای دیمۆکراتیکی (قەسەدە) جە ئی بارەوە ئەرەیاونای بڎۆنە و زانیاریێ زیاتەرێ ئاشکرێ بکەرۆنە.