دێرسیمە: با پەی ماڕای ئاکەپە - مەهەپەی مجیەیمێرە مەیڎانەکاو نەورۊزی

"ئایتەن دێرسیم"ە ئەندامەو دەسەو ڕاوەبەریی پاژک-ی پەی ماڕای دەوڵەتی پاکتاوکاروو ئاکەپە – مەهەپەی، داواش جە گرڎلایۍ کەرڎە، مجیارە مەیڎانەکاو نەورۊزی.

"ئایتەن دێرسیم"ە ئەندامەو دەسەو ڕاوەبەریی پاژکی، وەڵی گرڎ کەسینە نەورۊزوو ٢٠٢٣ۍ  جە ڕابەروو گەلوو کورڎی "عەبدوڵڵا ئۊجالان"ی و گەلوو کورڎسانی، ژەنا، گەنجا و گرڎوو ئینسانیەتی مەبارەک کەروو. دێرسیمە وەڵی گرڎ کەسینە یادوو "مەزڵوم دۊغان و زەکییە ئالکان"ۍ  و گرڎوو گەشمەرڎاو نەورۊزیش کەرڎۊ.

"ئایتەن دێرسیم"ە ئەندامەو دەسەو ڕاوەبەریی پاژکی ئەرەیاوناش، گەلوو پانیشت و وەرنیشتوو کورڎسانی و هاتای بە ئێشۍ فرەوە ملا دلۍ ساڵەو ٢٠٢٣، پەوکای سەرەوەشیی چا کەسا کەروو، کە قەوم و کەسوکارشا جەدەس دان و هومێدوو خاسبیەیۊ پەی بریندارەکا وازوو. دێرسیمە واتیچش، دەرئەنجامەکاو بوومەلەرزەکەی جارێوە تەر ئانەی نیشانە مدا، کە نیازوو دەوڵەتی دلێنەبەرڎەی گلێرگەی و گلێرگەبییەین و واتش: "پێویسا گەلەکەما ئینەیە خاس بزانا. دەوڵەت حەرگیز نەبییەن بە فریادڕەسوو ئی خەڵکی و حەرگیزیچ مەبۊ".

دێرسیمە واتش، هاموەڵاتیۍ تەنیا بە هامکاری و یۊگێرتەییشا متاوا زەخمەکاشا ساڕێژ کەرا، ئانەیچشە وات کە خەڵک و ژەنی پەی هامکاری ڕووەشا جە هەرێمەکەی کەرڎێنە.

دێرسیمە سڵامش جە  مدرامان و چالاکییەکاو ٨وو ئازاری جە ژەنا کەرد و ئەرەیاوناش، ئا مدرامانە ژەنا کەرد نەورۊزنە تاجدار کریۊ. دێرسیمە ئاماژەش پانەیچە کەرد، گلێرگە متاوۊ بە مدرامان و ڕێکوستەی خاس چارەسەروو ئیشەکاو وێش کەرۊ و واتش: "چی بوارەنە پێویسا نەورۊز بە نزیکبییەیۊ جە مانا و ڕۊحوو وێش، بە یەکسانی مەبارەک کریۊ. خەڵک تاوۊ دەوروو نەورۊزینە کۊ بۊوە و کریۊ مابارەکبایی پێسە بلۊ ڕاوە".

دێرسیمە ئەرەیاونایچش، دەوڵەتوو تورکی حەوڵی مڎۊ گرڎ فێڵێوە بەکار بارۊ، وەروو ئانەی ورچنیاییەکەی بەرۊوە و بلوۊ سەروو کورسیی  دەسەڵاتی، پەی ئانەیچ فێڵۍ وساختەکاری کەرۊ و ئیرادەو گەلی پەشتگۊش وزۊ و واتیچش، "مشۊم بتاومۍ ئانەیچە نیشانە دەیمۍ، کە فاشیزموو ئاکەپە - مەهەپەی ئێساتۍ بەڵاو سەروو گەلان. پەی نەجاتبییەیما چی بەڵایە، مشۊم مدرامان و وێگێری زیاڎتەر و گەشتەر کەرمێ".

دێرسیمە واتیچش، جمیەروو ئازادی و گەلی بە مدرامانۊ تا ئارۊ ئامێنۍ و واتش: "درێژەدای پی نەریتی  و مدرامانی بنەڕەتیتەرین فەلسەفەو ژیوایمانە" و ئانەیچش ڕۊشن کەرڎۊ، کە ئامانجشا جە ساڵەو ٢٠٢٣ێنە ئازادیی جەسەیی ڕابەروو گەلوو کورڎی "عەبدوڵڵا ئۊجەلان'ین.

س.ز