جە هەورامان ٤ هەزارێ و ٥٠٠ نەمامێ نریێ

بەدرێژایی جادەو هەڵەبجە- بیارێ، سەرو ئەرکو جەمیل هەورامی کەسایەتی نامی هەورامانی، ٤ هەزارێ و ٥٠٠ نەمامێ نریێ و بە ئی جۆرە نامبریا تا ئیستە زیاتەر جە ١٥٠ هەزار نەمامێش جە یاگە جیا جیاکێ کوردستانیەنە نیێنێ.

جە بەردەوامی نەمام نیای و سەوزکەردەی ژیوگەو هەورامانی و کوردستانیەنە، ئارۆ ٣ شەممە، بە سەرپەرشتی جەمیل هەورامی کەسایەتی نامی هەورامانی و سەرو ئەرکو وێش و بە ئامادەبییەی ژمارێو جە کاربەدەستێ و هاموڵاتیێ هەر دووێ شارێ هەڵەبجەی و بیارێ، بەدرێژایی جادەو هەڵەبجە- بیارێ هەڵمەتو نەمام نیای ڕێکوزیا. جە هەڵمەتەکەنە ٤ هەزارێ و ٥٠٠ نەمامێ تفێ جە نزیکو دەرەشیشی تا دووە ڕاو بیارێ- خورماڵی نریێ. 

یاگێ یادئاوەرین کە جەمیل هەورامی تا ئیسە چەنڎین هەڵمەتێ نەمام نیاش جە یاگە جیا جیاکێ هەورامانی و کوردستانی ئەنجامێ دێنێ و جە شارو سلێمانیێنە چەنڎین پارکێ و باخچێش دروستێ کەردێنێ و بە گردی تا ئیسە جە هەورامان ٣٠ هەزار نەمامێ و جە پانیشتو کوردستانی ١٥٠ هەزار نەمامێش نیێنێ و ڕووبەرێوی فرەش جە خاکو هەورامانی و کوردستانیش سەرسەوز کەردەن.