نویسەر و ڕۆشنویر و مامۆستا موحەمەد ڕەشید کۆچی دماییش کەرد

جە نۆدشە نویسەر و ڕۆشنویر و مامۆستا موحەمەد ڕەشید بە نەوەشی دماییش کەرد.

جە شارو ”نودشە“و هەرێمو هەورامانی، نویسەر و ڕۆشنویر و مامۆستا و پەیجۆرکاری (موحەممەد ڕەشید) بە نەوەشی دماییش کەرد.
نامبریا کەسێوی فەرهەنگی و قەڵەمبەدەست و ژیر و ئامۆژگار بێ کە ساڵانێوی فرە بە نویستەی، کاری فەرهەنگی، پەروەردە و فێرکەردەی سەرقاڵ بێ و خاوەن چەنڎین پەیجۆرێ و نویستێ و کتێبێو بەنامێ ”ڕووەو خوڎای/ بسوی خدا"ین.