ساڵێ ویەردێ خێرۆمەندێ پاوەی ٤ ملیار تومەنێشان بەخشان بە نیازمەندانو هۆرامانی

ساڵێ ویەردێ خێرۆمەندێ پاوەی ٤ ملیار تومەنێشان بەخشان بە نیازمەندانو هەورامانی کە دمانینشان (حاجی فەیزوڵا مەولودی)ن کە ١٤٠ ملیۆنێش بەخشان.

هەورامیێ بەگردی و پاوەیەکێ بەتایبەتی، بە هامکاریکەردەی هەنتری و خێرۆمەندی ئەشناسیێنێ و گلێرگەو هەورامانی، گلێرگێوی هەرەوەز و گەلکار و یاردیدەو یەکترین.
ساڵێ ویەردێ کە پەتا و نەوەشی کۆرۆنا (کۆڤید ١٩)ی سەرشهۆردا و تەشەنەش کەرد، فرێ کەسێ و بنەماڵێ کاروبار و بژێویشاشان جە کزیشدا و ئەوجەشان بە هامکارێ بێ. جەئی چوارچوەنە خێرۆمەندێ پاوە شاری دەستبەکارێ بیێ شیێنێ هاناو ختڵکی نیازمەندیەوە و توانشان ٤ ملیار تومەنێ بەخشانێ بە کەسانێ کە جە پاوە و هۆرامانەنە نیازمەندێنێ و پنەوازیشان بە هامکاری دارایی بییەن.
جە دمایین هەرمانێ خێرۆمەندیێنە، (حاجی فەیزوڵا مەولودی)ن ئەرەنیشتەو پاوە شاری، ١٤٠ ملیۆن تومانێش بەخشان بە خەڵکی نیازمەندی. جە ١٤٠ ملیۆنەکەی ٥٠ ملیۆنێش بەخشان بە ئا کەسا کە نەوەشی شێرپەنجەیشان هەن.