ئێراق زانشتگاو (هەڵەبجە)یش بە فەرمی ئەشناسا

وەزارەتو وانای بەرز و پەیجۆری زانشتی ئێراقی بە فەرمی زانشتگاو (هەڵەبجە)یش ئەشناسا.

بە نۋیسیارو ژمارە (ت م٣/ک/٢٩٠٥)ی کە جە ڕۆدیارو  (١٨-٤-٢٠٢٢)یەنە جە وەزارەتو وانای بەرز و پەیجۆرێ زانشتی ئێراقییەوە کیانیان پەی نمایندەیی حکومەتو هەرێمو کوردستانی جە بەغداد، 
وەزارەتو وانای بەرزی و پەیجۆر زانشتی ئێراقی بە فەرمی زانشتگاو (هەڵەبجە)یش چوون زانشتگایێوی  ڕەسمی ئێراقی ئەشناسا.

جە نۋیسیارەکەنە کە ئیمزاو یاگەگیرو وەزارەتەکەی (ئـ.د.یاسین موحەمەد)ی ئینا سەرشەوە، باس جە ئانەی کریان: زانشتگاو هەڵەبجەی جە ماوەی ۋیەردەنە سەرجەم ڕاکارە (یاسایی و ئیداریی و زانشتیەکێش) بڕیێنۍٚ و ئیتر جەی دماوەە چوون زانشتگایوی فەرمی وەزارەتو وانای بەرز و پەیجۆری زانشتی ئێراقی مامەڵەش چەن مکەرۆنە و مشناسۆنەش.

زانشتگاو هەڵەبجەی، جە ڕۆدیارو ٢٠١٠/٠٣/١٦ی بناغەش نریارە و جە ڕۆدیارو ٢٠١١/٠٣/١٦ی بەفەرمی کریاوە.