جە نەوسوڎە دوێ کۆڵبەرێ کە برێنێ بریندارێ کریێ

جە مەرزو نەوسوڎێ و تەوێلۍ دوێ کۆڵبەرێ کە برێنێ بریندارێ کریێنێ و یوشان برینەکەش فرە سەختەن.

ئێشەو ٢ شەممە، جە مەرزو میانو شارەکێ نەوسوڎێ و تەوێلۍ دوێ کۆڵبەرێ کە برێنێ جەلاو هێزەکانو ئێرانیەوە تەقەشان ونەکریان و بریندارێ کریێنێ.
ئاشکراکریان، دوە کۆڵبەرەکێ برێنێ نامێشان (بەشیر و بەسیر ئەحمەزادە)ن و ئەرەنیشتێ دەگاو دشەیەنێ.
سەبارەت بە ڤییەرەکەی و چارەنویسو ئا دوە برایە تا ئیسە زانیاری ورد و دروست بەدەست نەوزیان، بەڵام سەرچەمەکێ هەواڵی جە نەوسوڎەوە باس جە ئانەی مکەرانێ کە یو جە برایەکان برینش فرە سەختەن و مەرگ هەڕەشێ جە ژیوایش مەکەرۆن.