نەڎای مەعاشی و قوڵبییەیۆ قۊرتە داراییەکا

جە ئاکاموو سیاسەتە غەڵەتەکا دەسەڵات و مەسرورینە تەماموو سېکتەرە خزمەتگوزاریەکا پەکەشا کۊتېنە

ۋەردەوامی مشکیلە سیاسییەکا حوکومەتە شکس وارڎەکەو مەسرور بەرزانی کاریگەری فرە خرابش سەرو تەمام و کایەکا ژیۋای هاموڵاتیا پانیشتوو کورسانی نیانەرە، بەجۆرێ کە گلیرگەکەش ۋەرەن ڕوو دەیان مشکیلا کۆمەڵایەتی و دەروونی کەردەنۆ. جە بەر ئەنجامو سیاسەتە غەڵەتەکا دەسەڵات و مەسرورینە تەمام سیکتەرەکۍ خزمەتگوزاری پەکەشا کۊتېنە. یۆ چا سیکتەرا  کەرت و وەنایا جە پانیشتەنە. نەڎای مەعاشی و قوڵبییەیۆ قۊرتە داراییەکا، بیېن بائیسو وستەیرەو بەرەو وانینگەکا جە پانیشتەنە، ڕۊ دماو ڕۊی بژیۋی ژیۋاو هاموڵاتیا قورستەر بۆ. جە وەرانوەر و بیباکی دەسەڵاتدارانە بەشێوە فرە جە فەرمانگەکا بەرەکېشا وزێنیرە و مەلاوە سەرو هەرمانەکاشا. حەرچی ئاژە و هاموڵاتیان ڕۊ دماو ڕۊی دەسوو  بۍ هەرمانی و نەبییەی بژیۋیۊ بە شێوازێوە خراب ژیۋایشا بەراڕاوە. حەرچی دەسەڵات و پانیشتیجا کەکۍ مەبۆ مېمانەش!

نزیکۍ بیېنمۍ جە مانگەو ١٠ی حوکومەت و پانیشتی تازە بەتازە مەعاش و مانگەو ٧ی بەش کەرۊ. حەرچی پرسو ناکۆکی و لوای شاندەکا هەرېمین پەی بەغڎای جە ماوەی وێردەینە شکستشا ئاوردەن چانەینە کە تاوا بە شێوازێوە تەمام چارەسەرو قۊرتە سیاسی و ئابورییەکاشا کەرا چەنی دەسەڵات و بەغڎای.  ناڕۊشنی سیاسەت و حوکومەت و هەرېمی پاسەشکەردەن کە دیارنیا بە چ شێوازێوە جە ئایندەنە موچە دابەشکەرۆ.

ئانەی بییەن مایۍ نیگەرانی هاموڵاتیا پانیشتی ئانەن کە چی هەلومەرچە سەختەنە نە حوکومەتە ماوە سەر شییەکە و مەسروری و نە حوکومەت و ئێراقی، ویشا مەکەرا خاوەن و ئی قۊرتۍ کە ژیواو هاموڵاتیاو پانیشتیش شێونان! ڕۆبە ڕۆ کار وەدەسا هەریمی و بەغای لێدوانۍ دژوو هەنترینی مڎاو یۊترینی تاوانبارکەرا چی بارۆ. هەرچی دەسەڵات و بەغاین گەرەکشا چی ڕێوە فشارەکاش پەی سەر و هەریمی زیاتەرکەرۆ و تا ئانەی کە فرەو پرسانە سازش بە هەریمی کەرۆ، بەتایبەتی چا سیاسەتە سەربەخۆیانە کە پەدەکە بەبێ گیڵایۆ پەی بەغای جە بوار و نەوتېنە کەردینېش بە نامۍ حوکومەت و هەریمیوە، کە دەسش گیرتەن سەرو تەمام و حوکومەتیرە و جە بارەو مەعاشیچۊ بەغڎای بە تاوانبار مزانۆنەو گەرەکشا ئی قۊرتۍ کەرۆ بە پرسێوە نەتەوەیی، جە وەختېنە ئانەی ڕوو وە ڕوو ناڕەحەتی و قۊرتۍ گۊرەی بیېنێوە هاموڵاتیا پانیشتوو کورسانینۍ.

ئیساڵیج هامشیوە و ساڵا ویەردەی کە ١٣ و ئەیلولی یۋەم ڕۊو دەسپەنەکەردەو وەنای بۍ بەڵام بەرۍ وەنینگەگا وەرەن ڕوو زارۊڵارە بە وزیایرەی مەنێنۍ.

هەرچنڎە مامۆسێ پی ئاژەیە فرە قەڵسېنۍ بەڵام بژیۋی ژیوایشا و بیباکی ۋەرپەرسا ناچارېش کەردینی کە ئی هەنگامۍ گېرانە وەر و دریژە بە بایکۆتی و ناڕەزایەکاشا بڎا.

سەرەڕاو ئانەی کاروەدەسا پەدەکەی جە ناوەندەکا هۊلېری و دهۆکی سۆرانی و زاخۆینە، مامۆسۍ و فەرمانبەرا پەروەدەیش ئاگاڎارۍکەردێنێ کە بایکۆت نەکەرا، وەگەرنا ۋەرەن ڕوو سزۍ کریاوە، بەڵام مامۆسۍ ئانەشا نەشارانۆ جە ۋەردەوامی ئاژە و بێ مەعاشینە ئاڎیچۍ هامشێوە و یاگەکا تەروو  پانیشت و کورسانی بایکۆتکەرانە.