پەی پارێزنایشان دارستانەکێ و دەوروبەرو دار ۋەنەکان پاکژ مەکەرۆنەوە

جە قوری قەڵا هاموڵاتی کاکەخان فەیزئیلاهی پەی پارێزنایشان و ئێرنەگێرتەیان، وێبەخشانە دارستانەکێ و دەوروبەرو دار ۋەنەکان پاکژ مەکەرۆنەوە.

جە دەگاو قوری قەڵای سەر بە هەرێمو هەورامانی، هاموڵاتی کاکەخان فەیزئیلاهی وێبەخشانە ژیوگە و دارستانەکان بە تایبەتی دار ۋەنەکان جە گیواوی و هەرێزی وشکی پاکژ مەکەرۆنەوە.
کاکەخان واتەنش: ئامانجش پارێزنای ژیوگەی و دار ۋەنەکان و دەرەنجام و ئێرنەگێرتەیشانە جە وەرزو گەرمایەنە. چونکە ئێساڵ ڕووبەرێوی فرە جە باغاتێ و دارستانەکێ ناوچە جیا جیاکێ هەورامانی و کوردستانی سۆتێنێ و زیانی فرە بە ژیوگەی یاوان.

هاموڵاتی کاکەخان فەیزئیلاهی داواکارەن جە خەڵکی تا زیاتەر وەرانوەر بە ژیوگەی هەستیارێ ببانێ و بپارێزنانێش و ڕا بە کەسانێ نەڎانێ ناوەرپەرسیارانە ژڵێویاوە و ژیوگەی شوێنانێ.